20. juni 2024

Ny leder for Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Navne

Professor Morten Petersen er udpeget som ny leder på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns universitet. Med sig har han stor forsknings- og ledererfaring.

Morten Petersen
Professor Morten Petersen.

”Jeg elskede bare hele den biologiske verden.”

Morten Petersen, nyudpeget institutleder på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på SCIENCE-fakultetet på Københavns Universitet, tøver ikke et sekund med svaret på, hvorfor han valgte at læse biologi efter gymnasiet. Interessen var og er så dyb, at han efter en ph.d. i 2001 tog hul på en forskerkarriere, der i 2014 gjorde ham til professor i biologi.

Fra 2015 til 2021 var Morten Petersen leder af sektionen for Functional Genomics på Biologisk Institut på Københavns Universitet. Den post frasagde han sig, da han i 2021 blev næstformand og siden formand for Forskningsrådet for Teknologi og Produktion under Danmarks Frie Forskningsfond, DFF. Fra 2018 til og med 2023 har han passet sin rådsfunktion ved siden af jobbet som forsker og underviser.

Fra 1. august venter så helt nye udfordringer som leder af et af de største institutter på Københavns Universitet. Et institut, som Morten Petersen har lært at kende gennem forskningssamarbejder og gennem sin tid som rådsmedlem i DFF.

Et institut med en stærk profil

”Som medlem af DFF har jeg læst mange fondsansøgninger fra forskere på Institut for Plante og Miljøvidenskab. Det har dels givet virkelig god indsigt i den forskning, der foregår, men også et indtryk af bredden i forskningen,” forklarer Morten Petersen og fortsætter:

”Instituttet har en stærk profil inden for både grundforskning og anvendt forskning i forhold til grønne løsninger. Det skal vi også have fremover og styrke vores profil inden for miljø, bioteknologi og landbrugsvidenskab med et særligt fokus på bæredygtighed. Vi skal have et mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med plads til kreativitet og skæve ideer. Det er helt nødvendigt for, at vi kan tiltrække de dygtigste talenter og sikre et arbejds- og uddannelsessted med trivsel, stærke samarbejder og fortsat succes.”

Privat bruger Morten Petersen tiden sammen med familien og på aktiviteter, der giver luft til hjernen: Lange gåture, træning og små ture med sin båd rundt i Københavns Havn. Og så er der bogklubben.

”Jeg er med i en lille bogklub, hvor medlemmerne er studievenner helt tilbage fra da vi begyndte på biologistudiet. Det er mere end 30 år siden. Gode relationer er uvurderlige – privat, men også arbejdsmæssigt. Derfor vil jeg også som institutleder understøtte et inkluderende, åbent og ærligt arbejdsmiljø, hvor vi har lyst til at gøre tingene sammen,” Siger Morten Petersen

Dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Katrine Krogh Andersen, ser frem til det kommende samarbejde med Morten Petersen:

”Morten har stor forskningsmæssig indsigt og solid ledererfaring, og han er dybt optaget af uddannelsen af de kommende generationer. Jeg er sikker på, at hans erfaringer og kompetencer koblet med hans entusiasme og videbegærlighed bliver givende for et stort institut, hvis forskning er helt central for de kommende mange års arbejde med grøn omstilling og bæredygtighed. Jeg ser meget frem til at byde ham velkommen ind i fakultetets ledelsesteam.”

Morten Petersen afløser Svend Christensen, der fortsætter sin karriere på instituttet som professor i Crop Science. Svend Christensen har været leder af Institut for Plante- og Miljøvidenskab siden 2008.

Emner