17. august 2023

Nyt videnscenter skal sikre digital teknologiforståelse til alle børn og unge

Børn og unge

Institut for Naturfagenes Didaktik og Datalogisk Institut på Københavns Universitet skal være med til at udvikle et fagligt grundlag for digital teknologiforståelse som dannelsesfag i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Med 50 mio. kr. i fondsstøtte er ambitionen med det nye Center for digital teknologiforståelse at styrke danske børn og unges forståelse for digitale teknologiers indvirkning.

Børn i folkeskolealderen deltager i Coding Pirates-arrangement
Der er bred enighed blandt uddannelsesinstitutioner, fonde og politikere om, at vi skal prioritere at hjælpe børn og unge med at få et sundt digitalt liv. Foto: Datalogisk Institut.

Hvad er en algoritme egentlig, og hvordan skaber vi nye teknologier, der harmonerer med et godt og meningsfuldt hverdags- og arbejdsliv? Et nyt center for digital teknologiforståelse vil udforske, hvordan børn og unge konstruktivt og kritisk kan være medskabere af de digitale teknologier, som danner rammer for vores liv, fællesskaber og samfund. 

Videnscenter for digital teknologiforståelse vil levere viden om digital teknologiforståelse til grundskolen og ungdomsuddannelserne i samarbejde med en lang række aktører og forskningsmiljøer. Målet er at skabe et fælles vidensgrundlag på tværs af uddannelsessektorer, der kan danne grundlag for nye uddannelsestiltag samt videreudvikling af eksisterende fag. 

Grete Bertelsen, prodekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, er glad for, at Københavns Universitet skal bidrage til den digitale dannelse blandt børn og unge i Danmark.

- Den teknologiske udvikling sker ekstremt hurtigt, og selvom den er fascinerende, så rummer den også en række udfordringer for børn og unge. Vi skal være med til at sikre, at børn og unge ikke overmandes, men – sammen med voksne – lærer at forstå, udvælge og bruge digitale teknologier fornuftigt og med en sund kritisk sans. Det er en kerneopgave for os at bidrage til, ikke mindst set i lyset af de store trivselsudfordringer, som vi ser hos vores yngre medborgere, siger Grete Bertelsen.

Morten Misfeldt, professor på Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) og Datalogisk Institut (DIKU), ser også meget frem til arbejdet i det nye videnscenter. 

- På IND og DIKU glæder vi os til at undersøge, hvordan skolen og fagene kan bidrage til elevernes digitale teknologiforståelse. Centeret bliver en vigtig motor for en nødvendig og vanskelig udvikling af skolesystemet. Det er en spændende proces, som vi på begge institutter er meget glade for at kunne bidrage til.

Børn mangler støtte 

Videnscenteret skal med en bevilling på 50 mio. kr. fra Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden over de næste fem år bidrage til at skabe en solid og fælles faglighed i digital teknologiforståelse med afsæt i de danske skoletraditioner og nyeste internationale erfaringer. Det skal forskere og undervisere fra danske universiteter og professionshøjskoler medvirke til.  

- Ambitionen er, at alle børn og unge uanset køn, postnummer eller social baggrund får viden om digital teknologiforståelse, så de konstruktivt og kritisk kan deltage som demokratiske borgere i et digitaliseret samfund. Centeret vil udvikle en viden, som giver børn og unge mulighed for at medskabe de digitale teknologier, som skaber rammer for vores hverdag, fællesskaber og demokratiske samfund, siger Ole Sejer Iversen, professor ved Aarhus Universitet og leder af det nye videnscenter. 

- Vi har som samfund haft en tendens til at overvurdere vores børn og unges digitale kompetencer. Nogle kalder dem endda digitalt indfødte, men faktum er, at flere børn føler sig alene og overladt til den digitale verden uden støtte fra de voksne. Ikke mindst børn fra ressourcesvage hjem. Derfor er det vigtigt, at vi tager ansvaret på os og klæder vores børn og unge bedre på. Her kommer det nye videnscenter til at spille en helt afgørende rolle, siger docent Lars Bo Andersen fra Københavns Professionshøjskole og vicecenterleder ved det nye videnscenter. 

 

Kontakt

Morten Misfeldt 
Professor 
Institut for Naturfagenes Didaktik og Datalogisk Institut, Københavns Universitet 
+45 35 32 63 80  
misfeldt@ind.ku.dk

Emner

Læs også