17. august 2023

Københavns Universitet får et kvanteteknologisk træningslaboratorium

Kvanteuddannelse

Med en bevilling på 49,5 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bliver det muligt at etablere et nyt træningslaboratorium i kvanteteknologi ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet. Laboratoriet bliver en del af et nyt uddannelsescenter – ”Center for Educational Quantum Advantage”.  

kvanteforskerne bag centret.
Det nye centers initiativtagere Jan W. Thomsen, Anasua Chatterjee, Ferdinand Kuemmeth og Kim Splittorff. Foto: NBI

A.P. Møller Fonden støtter etableringen af det nye uddannelsescenter for at bidrage til Danmarks stærke position indenfor kvantefysik. Adgangen til et kvanteteknologisk træningslaboratorium, helt på niveau med forskningslaboratorierne, vil markant forbedre undervisningsrammerne for de studerende og forhåbentligt kunne inspirere flere talentfulde unge til at arbejde og forske i kvantefysik.

Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet er et af verdens ledende centre for forskning og udvikling i kvanteteknologi. En teknologi, som f.eks. vil muliggøre udviklingen af helt nye typer medicin og ekstremt stærke computere.

“Det er en god dag for Københavns Universitets studerende, forskere og samarbejdspartnere. Jeg er taknemmelig for A.P. Møller Fondens støtte til det nye uddannelsescenter. Det vil give de studerende mulighed for at arbejde konkret med fremtidens kvanteteknologi sammen med nogle af verdens bedste forskere”, siger rektor Henrik C. Wegener.

I det nye træningslaboratorium vil der blandt andet være flere typer såkaldte lav-temperatur kryostater til rådighed, så prototyper på kvantecomputere og andet kvante-hardware kan testes og måles. Centeret vil dermed, som et af de allerførste i verden, kunne tilbyde de studerende de helt specielle og afgørende vigtige praktiske eksperimenter og erfaringer.

Instituttets tætte samarbejde med andre universiteter, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Fysiklærerforeningen og flere talentprogrammer i det naturvidenskabelige felt er herudover med til at sikre, at unge i Danmark kan udvikle deres fulde naturvidenskabelige potentiale.

Det nye centers initiativtagere er lektor Anasua Chatterjee, forsker på Center for Quantum Devices, i tæt samarbejde med Ferdinand Kuemmeth, professor i eksperimentel faststoffysik, Kim Splittorff, lektor i kvanteuddannelse og professor Jan Thomsen, institutleder på Niels Bohr Institutet.

”Center for Educational Quantum Advantage vil være en kæmpe styrke for den nye og eftertragtede kandidatuddannelse i kvanteinformationsvidenskab, som vi fra september i år åbner på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultetet på Københavns Universitet. Her vil de studerende få helt exceptionelt gode rammer for deres studier og egen forskning. Centret vil samtidig få stor betydning for interesseskabelse og udbredelse af viden om kvanteområdet i grundskolen og i gymnasierne. Vi er dybt taknemmelige for at A.P. Møller fonden vil finansiere det nye unikke center”, udtaler Prodekan for uddannelse, Grete Bertelsen.

Emner

Læs også