3. februar 2023

Danmark skal lede forvandlingen af EU’s fødevaresystem

fødevarer

Københavns Universitet står i spidsen for et nyt omfattende EU-projekt, CLEVERFOOD, som på tværs af Europas lande skal mobilisere EU’s borgere for at ændre fødevaresystemet, så vi når klimamålene. Projektet skal også samle og koordinere en lang række indsatser på fødevareområdet til gavn for klima, bæredygtighed, biodiversitet og folkesundhed.

Traktor.
En høj gældsfaktor i det europæiske landbrug står i vejen for, at flere landmænd kan omlægge til mere plantebaserede landbrug og tage ny teknologi i brug. Foto: Getty

Europas fødevaresystem står for en tredjedel af kontinentets udledning af drivhusgasser og har også afgørende betydning for biodiversitet og folkesundhed. Med 60 millioner kroner i ryggen skal det omfattende EU-projekt, CLEVERFOOD, omdanne det europæiske fødevaresystem, så det bliver mere klimavenligt, beskytter natur og biodiversitet og fremmer folkesundheden på tværs af det europæiske kontinent.

”Nuværende og fremtidige kriser, herunder klimakrise, fødevarekrise, biodiversitetskrise og sundhedskrise, hænger uløseligt sammen med den måde vi producerer vores fødevarer på. Derfor er tiden inde til at lave en radikal ændring, hvor alle EU-lande arbejder i samme retning, så vores fødevaresystem bliver mere retfærdigt, bæredygtigt, cirkulært og plantebaseret,” siger lektor Christian Bugge Henriksen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Han skal de næste fire år stå i spidsen for CLEVERFOOD sammen med et hold af medarbejdere fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

 

 

Forener indsatsen i mange projekter

Det omfattende projekt skal sammen med en række toneangivende aktører fra både myndigheder, universiteter, industrier og interesseorganisationer, på tværs af Europa, skabe samarbejde, koordinering og synergi imellem eksisterende, kommende og fremtidige EU-projekter, der fokuserer på transformation af fødevaresystemer og er koblet til EU's Food 2030 Policy Framework.

I øjeblikket er der utilstrækkelig koordinering, samarbejde og gensidig læring mellem i gangværende EU-projekter, fødevarepolitikker og dialoger på tværs af alle forvaltningsniveauer i Europa vedrørende den nødvendige transformation af  fødevaresystemet. Der er derfor et enormt potentiale for at etablere synergier mellem dem for at maksimere deres effekt

”Formålet med CLEVERFOOD er at bringe alle de eksisterende projekter sammen. I dag er der mange gode tiltag i gang i EU, som arbejder med bl.a. reduktion af udledninger fra landbruget og fremme af biodiversitet og sundhed, men de er fragmenterede og samarbejder ikke på tværs. Samarbejde er kernen i det hele, hvis vi for alvor skal rykke ved noget,” siger Ph.d. Marin Lysák, Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Christian Bugge Henriksen og Marin Lysák fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Politik og uddannelse af borgere

Ud over samarbejde er et af projektets store fokusområder lovgivning og policy arbejde, der baner vejen for fælles EU-politikker, som understøtter bæredygtige og sunde fødevaresystemer. Fx står en høj gældsfaktor i det europæiske landbrug i vejen for, at flere landmænd kan omlægge til mere plantebaserede landbrug og tage ny teknologi i brug, og det skal politikerne finde løsninger på.

Samtidig skal information og uddannelse af EU-borgere skabe større viden om sunde og bæredygtige fødevarer og dermed øge efterspørgslen fra forbrugerne på eksempelvis plantebaserede fødevarer frem for animalske.

”For at lykkes med at transformere fødevaresystemet er vi også nødt til at få EU-borgerne med ombord. Det er bydende nødvendigt at styrke dem til at ændre deres kostvaner og bidrage til at ændre vores fødevaresystem gennem bl.a. uddannelse. I dag er EU-borgere ikke tilstrækkeligt bevidste om, hvordan deres forbrug af sukker, rødt kød og andre fødevarer påvirker både deres sundhed og klimaet. Så de har brug for at blive informeret, hvis de skal træffe bedre valg af mad," siger Marin Lysák Ph.D.

CLEVERFOOD-projektet startede 1. januar 2023 og afholder kick-off møde i Portugal 20.-22. februar 2023, hvorfra projektet besøger fem kommende EU-formandskabslande, Ungarn, Polen, Danmark, Cypern og Irland. Projektet vil være vært for nationale dialoger og events, der giver mange muligheder for at blive involveret i transformationen af ​​vores fødevaresystem.

Kontakt

Marin Lysák
Medkoordinator, CLEVERFOOD
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Københavns Universitet
marinrr@plen.ku.dk

Christian Bugge Henriksen
Koordinator, CLEVERFOOD
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Københavns Universitet
cbh@plen.ku.dk

Michael Skov Jensen
Journalist og teamkoordinator
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
msj@science.ku.dk
Mobil:+ 45 93 56 58 97

Emner

Læs også