22. januar 2021

Rovinsekter på blomsterdiæt hjælper landmanden med at udrydde skadedyr

Godt nyt for grøn omstilling

Det viser sig, at rovinsekter lever længere, når de har adgang til nektar og pollen fra blomster, lyder konklusionen i et nyt studie af forskere Københavns Universitet. Blomsterne er altså en fordel for insekterne, men også for landmænd, der ønsker et bæredygtigt landbrug. Rovinsekter er nemlig dygtige skadedyrs-bekæmpere, der mindsker behovet for pesticider på markerne.

Svirreflue på kamilleblomst
Svirreflue på kamilleblomst

Indtil nu har man troet, at rovinsekter skal have byttedyr for at overleve. Men nu har forskere fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet som de første i verden lavet et systematisk review, hvor de har samlet, sammenlignet og analyseret data fra studier i hele verden. Konklusionen viser, at de fleste rovinsekter har stor gavn af blomster, idet de kan overleve i længere perioder på nektar og pollen alene.

Landmænd kan derfor holde gang i en stor produktion af naturlige fjender mod skadedyr ved at plante blomsterstriber og blomstrende hegn langs markerne:

 ”Ved at plante blomstrende hegn og blomsterstriber langs markerne kan man sørge for, at der altid er en masse rovinsekter såsom svirrefluer, guldøjer, næbtæger, rovmider og de toplettede mariehøns. Pollen og nektar er et supplement som nyttedyrene kan overleve på når der mangler skadedyr. Dertil kommer at de kan finde andre insekter at æde i hegn og blomsterstriber. Hvis man sørger for at plante et bredt spektrum af blomster, der blomstrer også tidligt og sent på sæsonen, får man den optimale effekt, fordi man holder liv i rovinsekterne hele sæsonen,” siger lektor Lene Sigsgaard fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab og tilføjer:

”Det er også godt nyt for den grønne omstilling, da effektiv skadedyrsregulering vil kunne nedbringe forbruget af pesticider i landbruget. Oven i hatten giver det bestøvning og biodiversitetsforbedringer, fordi blomsterne tiltrækker flere insekter og bestøvere til markerne.”

Forskerne understreger, at for at rovinsekterne kan få adgang til nektaren i blomsterne, skal man også plante såkaldt åbne blomster, der har et kort kronrør, da rovinsekterne ikke har en lang sugesnabel ligesom bierne.

Eksempler på åbne, gavnlige blomster er vild gulerod, hvid okseøje, dild og mælkebøtter.

Eksempel på en blomsterstribe

Lever over 8 gange længere på de bedste blomster

Blomsterføde giver rovinsekterne et stort energiboost. Helt konkret kunne forskerne se, at på tværs af alle rovinsekter lever hunnerne 2,2 gange længere med adgang til blomster og hannerne 1, 7 gange længere ift., hvis de ikke har adgang til blomster og kun har adgang til vand.

Hverken rovinsekter eller blomster er dog ens. Nogle rovinsekter kan lægge æg bare med adgang til blomster. Af 17 arter af rovinsekter som er blevet testet med mere end én art af blomster, levede 9 arter, herunder guldøjer, den toplettede mariehøne og næbtæger betydeligt længere med blomster mens blomster for de resterende 8 arter, herunder en rovmideart ikke gav signifikant længere levetid.

Blomster er heller ikke ens. I boghvede der har åbne blomster, og også er en dyrket afgrøde, levede rovinsekterne i snit 8,6 gange længere end på vand. Katost, røllike og hvid okseøje er også meget værdifulde blomster for rovinsekterne, mens for eksempel almindelig kællingetand og slangehoved der har et dybere kronrør ikke er så gavnlig for rovinsekterne.

”Det er noget af en livseliksir. Hvis man planter blomsterne på et informeret grundlag, er det muligt at bidrage til en robust afgrødeproduktion, fordi rovinsekterne lever længere og bedre, siger Lene Sigsgaard og fortsætter:

”Det kan betale sig at designe fremtidens landbrug, så der er plads til vilde blomstrende planter langs markerne. Det skal gøres på et informeret grundlag for at få størst effekt, så vi er lige nu i gang med at se på, hvordan vi kan designe blandede blomsterstriber og blomstrende hegn, der både gavner rovinsekter og bestøvere.  Det vil reducere behovet for anden bekæmpelse og understøtte biodiversiteten i samme ombæring, siger Lene Sigsgaard.

Brug flerårige blomster og mange forskellige arter

Forskerne anbefaler, at man bruger hjemmehørende, flerårige blomster, så man derved skaber nogle permanente levesteder for rovinsekterne, hvor de også kan overvintre.  Det er også vigtigt med mange forskellige arter der blomstrer på forskellige årstider og gavner forskellige insekter. I blandinger forskerne arbejder med i felten er der 30-40 forskellige hjemmehørende arter, herunder også græsser som er med til at gøre blomsterstriben mere robust.

Forskerne arbejder nu videre med at skabe mere viden om, hvilke blomster og blomsterblandinger der er særligt gavnlige for insektliv generelt og for nyttedyrene og deres bidrag til biologisk kontrol og bestøvning.

Forskningsresultaterne er publiceret i det anerkendte tidsskift Biological Control.

Emner