16. juni 2021

Olie-forurenet jord i Grønland kan renses af bakterier

miljø

Olie-forurening fra gamle militærbaser i Grønland kan fjernes ved hjælp af naturligt forekommende jordbakterier, viser et stort femårigt forsøg fra Mestersvig i Østgrønland, som Københavns Universitet har bidraget til.

Landfarm set fra luften
De 5.000 tons forurenet jord udlagt i to parceller med plastikdug i bunden og dræn imellem. Foto: Anders Christian Vestergaard

Nedlagte militærbaser og bunkevis af rustne olietønder er ikke noget særsyn på de grønlandske breddegrader. Der findes ca. 30 efterladte militære anlæg i Grønland, hvor olie, brugt til at holde generatorer og lignende kørende, kan være sivet ned i jorden.

Noget tilsvarende var tilfældet ved Forsvarets station 9117 Mestersvig på den østgrønlandske kyst. Her havde 40 tons dieselolie forurenet jorden. Derfor satte Forsvaret og ingeniørvirksomheden NIRAS gang i et forsøg, hvor man, skaber de mest optimale forhold for de naturlige jordbakterier, som kan nedbryde forureningen i jorden.

Bakteriebestanden og oliens nedbrydning blev løbende overvåget af forskere fra Institut for Plante -og Miljøvidenskab på Københavns Universitet og fra GEUS, som efter fem år kunne konstatere, at bakterierne har oprenset hele 82 procent af de 5.000 tons forurenede jord.

”Bakterierne har vist sig enormt gode til at nedbryde langt størstedelen af de alvorlige oliestoffer. Denne naturlige metode kan derfor også bruges andre steder i de arktiske egne, hvor det ellers vil være utroligt ressourcetungt at skulle flytte den forurenede jord med fly eller skib,” siger professor Jan H. Christensen fra Institut for Plante og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, der har stået for at analysere oliens kemiske fingeraftryk i jorden.

Aldrig blevet grundigt undersøgt og dokumenteret

Metoden kaldes landfarming og er mest kendt fra steder i verden med varmere klima. Derudover er metoden aldrig blevet afprøvet i stor skala under arktiske forhold før dette projekt. Metoden har heller aldrig før været lige så grundig undersøgt og dokumenteret, som i dette forsøg.

Landfarming fungerer ved, at man fordeler den forurenede jord i et tyndt lag, som hvert år pløjes, gødes og iltes for at give bakterierne de mest optimale arbejdsforhold til at nedbryde olien. Et arbejde, der ifølge Anders Risbjerg Johnsen, mikrobiolog og seniorforsker hos GEUS, resulterede i en regulær eksplosion af jordbakterier, som han fulgte med i fra Danmark ved hjælp af avancerede prøver af bakterierne fra jorden.

vanding af mark
Landfarming fungerer ved, at man fordeler den forurenede jord i et tyndt lag, som hvert år pløjes, gødes og iltes for at give bakterierne de mest optimale arbejdsforhold til at nedbryde olien. Foto: Anders Christian Vestergaard


”Det er meget vigtigt, at der er forskellige slags olienedbrydende bakterier, da de 10.000 forskellige oliestoffer, der har forurenet jorden, kræver forskellige nedbrydningsveje for at blive nedbrudt af bakterierne’,” forklarer Anders Risbjerg Johnsen.

Kan rydde op efter forladte baser

I Mestersvig varer sommeren desuden kun tre måneder med temperaturer mellem 0 og 10 grader. Resten af året er jorden frossen, og derfor var det usikkert, om bakterierne i den grønlandske jord ville kunne nedbryde olien lige så effektivt som bakterier under varmere forhold.

Heldigvis viste forskernes undersøgelse, at bakterierne sagtens kan nedbryde oliestofferne i jorden, trods de kolde temperaturer. Forskerne håber derfor, at de naturligt forekommende bakterier i fremtiden kan udnyttes til at rydde op i den grønlandske natur efter forureningen fra de ca. 30 militære anlæg, som nu ligger øde hen, og hvor den manglende infrastruktur gør det meget dyrt og ressourcekrævende at flytte jorden, som man fx gør det i Danmark.

”Næsten alle steder i de arktiske egne, hvor der har været vejrstationer, forskningsstationer eller militære anlæg, er der en eller anden grad af olieforurening. Fremgangsmåden fra vores forsøg kan sandsynligvis bruges på mange af de steder,” siger Jan H. Christensen og Anders Risbjerg Johnsen.

Forskerne skal tilbage til Grønland i år for at lave nye undersøgelser af forsøget. Her håber de at se, at bakterierne har nedbrudt de sidste rester af olieforureningen.
Læs den videnskabelige artikel her.

Traktor
Foto: Niras

Kontakt

Jan H. Christensen
Professor
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Københavns Universitet
Telefon: +45 35 33 24 56 Mail:
jch@plen.ku.dk

Anders Risbjerg Johnsen
Seniorforsker
GEUS - Geokemisk Afdeling
Mobil: 9133 3551
Mail: arj@geus.dk

Michael Skov Jensen
Journalist
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Mobil: 93 56 58 97
Mail: msj@science.ku.dk

Læs også