30. august 2021

Motorvejsudspil: Så meget vil danskerne betale for at beskytte naturen og undgå støj

Menneske & Natur

Danskerne er i høj grad villige til at betale for at undgå støj, beskytte unik natur og forhindre påkørsel af dyr, når det gælder anlæg af nye motorveje. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport, udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med Vejdirektoratet.

Foto af en motorvej
Foto: Getty Images

Nye motorveje kan gøre rejsetiden kortere og forbedre jobmobiliteten, hvilket kan gavne vores samfundsøkonomi. Men vejene kan også udgøre en række negative konsekvenser for os mennesker og naturen omkring os.

Rådyr, hunde, katte, grævlinger, ræve og andre dyrearter kan eksempelvis blive påkørt biler, hvis de vover pelsen henover fartstriberne. Derudover kan støjen fra en ny motorvej også genere mennesker, der går tur eller dyrker andre friluftsaktivteter i naturen og i værste tilfælde lede til øget stress.

Derfor er det vigtigt, at man inddrager disse faktorer, når man anlægger nye veje – eksempelvis som man planlægger at gøre med regeringens nye infrastrukturudspil, der bl.a. består af to nye motorveje i Jylland og på Sjælland. Sådan lyder budskabet til beslutningstagere i en ny rapport, udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet for Vejdirektoratet.

Rapporten viser nemlig, at danskerne i høj grad kerer sig om naturen og potentielt set er villige til at betale ekstra for at undgå, at hverken dyr, miljø eller mennesker lider overlast eller oplever gener, når der anlægges nye motorveje.

”Vores resultater viser, at vi i høj grad er villige til at betale for at beskytte os selv og naturen omkring os fra generne ved motorveje. Derudover har vi beregnet, at det ofte kan betale sig rent økonomisk at anlægge vejene uden om unik natur, at opsætte hegn, der beskytter dyr fra at blive kørt ned og at lave støjsikring,” siger Jesper Sølver Schou, der er lektor og sektionsleder på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Foto af motorvejen ved xx. Af: J.S. Schou

Her ses den meget trafikerede Hillerødmotorvej, som adskiller Hareskoven fra Bøndernes Hegn. I rapporten har forskerne spurgt danskerne ind til, hvad de vil betale for at undgå støj fra en motorvej nær dem. Af: J.S. Schou

Vil betale mest for at reducere vejstøj

Forskerne har analyseret spørgeskemaer fra i alt 14.209 tilfældigt udvalgte danskere. Nogle har skullet forholde sig til fiktive motorveje i deres lokalområde, og hvad de ville betale for eventuelle gener. Andre er blevet bedt om at vurdere specifikke motorvejsudspil nemlig motorvejen i Jylland mellem Give, Viborg og Hobro og motorvejen mellem Næstved og Rønnede på Sjælland.

”Vores analyse viser, at danskerne især er villige til at betale for at undgå støj i naturområder. De vil i gennemsnit betale næsten 1.900 kroner om året per husstand for at sikre, at naturområder i deres lokalområde, som de anvender til rekreative formål, ikke udsættes for høj støjpåvirkning fra en ny motorvej,” forklarer Jesper Sølver Schou.

Derudover er vi villige til at betale cirka 860 kroner om året per husstand for at undgå, at nye motorveje skærer igennem unik natur og ødelægger plante- og dyreliv. Og når det gælder påkørsel af dyr, vil vi betale cirka 800 kroner om året per husstand for, at der etableres tiltag langs vejen som reducerer antallet af dyr, der bliver skadet eller dræbt i trafikken, fremgår det af rapporten.

”Det viser klart, at støjgener, natur og dyr er noget, vi danskere går meget op i. For når man er villig til at afgive en del af sit nuværende forbrug for at tilgodese dette hensyn, er det et udtryk for, at man synes, det er vigtigt at prioritere. Studiet bekræfter flere tidligere undersøgelser, som viser, at danskere går meget op i naturbeskyttelse,” lyder det fra Jesper Sølver Schou.

Danskerne er villige til at betale cirka 800 kroner om året for at undgå dyrepåkørsler ved motorveje. Foto: Getty Images
Danskerne er villige til at betale cirka 800 kroner om året for at undgå dyrepåkørsler ved motorveje. Foto: Getty Images

 

Det kan betale sig at tage naturen i betragtning

Udover, at det altså betyder meget for os danskere at reducere støj og passe godt på naturen, kan det faktisk også betale sig rent samfundsøkonomisk, fremgår det af et eksempel i rapporten.

Her beregner forskerne i et fiktivt eksempel for et tyndtbefolket område, at en ny motorvejsstrækning, hvoraf 2,5 kilometer går igennem et naturområde, og hvor der ikke gøres noget for at minimere støj, sikre biodiversiteten og undgå påkørsler af dyr, vil medføre et samfundsøkonomisk tab svarende til i alt cirka 14 millioner kroner om året for befolkningen i lokalområdet.

Det skyldes, at støj og tab af natur og dyreliv påvirker menneskers velfærd negativt, hvilket udgør en samfundsøkonomisk omkostning.

”Så her vil det rent samfundsøkonomisk kunne forsvares at bruge op til 14 millioner kroner årligt ekstra på motorvejen for at undgå de negative konsekvenser. Der er altså rigtig god grund til, at man som beslutningstager nøje overvejer, hvordan man kan beskytte naturen, før man anlægger nye veje,” siger Jesper Sølver Schou.

Han understreger samtidig, at han ikke vil forholde sig til de to konkrete motorveje, men at han håber, at de nye data bliver indarbejdet i de vejledninger, som anvendes til udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser af store infrastrukturprojekter. Derved kan politikerne gøre brug af den væsentlige viden fra rapporten, når det gælder udformning af eksisterende og nye vejprojekter.

Kontakt

Jesper Sølver Schou, lektor
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Københavns Universitet
jss@ifro.ku.dk, +45 25 14 66 76

Ida Eriksen
Journalist
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
+45 93 51 60 02
ier@science.ku.dk

Emner

Læs også