20. maj 2021

Hundredevis af antibiotikaresistente gener fundet i danske spædbørns tarmsystem

mikrobiologi

Danske 1-årige bærer på flere hundrede antibiotikaresistente gener i bakterierne i deres tarmflora. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet. En af hovedårsagerne er, at mødrene har taget antibiotika under graviditeten.

Mor og baby
Den mest afgørende faktor for hvorvidt det enkelte spædbarn havde antibiotikaresistente bakterier i tarmen var, hvis moderen havde taget antibiotika under graviditeten eller, hvis det 1-årige barn havde fået antibiotikabehandling. Foto: Getty

Det anslås, at ca. 700.000 mennesker hvert år dør af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika. Og ifølge WHO vil antallet mangedobles de næste årtier. For at undersøge, hvordan antibiotikaresistens opstår i menneskers naturlige bakterieflora, har forskere fra Biologisk Institut på Københavns Universitet analyseret afføringsprøver fra 662 1-årige danske børn.

I prøverne fandt forskerne 409 forskellige gener, som gav bakterierne resistens overfor 34 slags antibiotika, hvilket er flere resistente gener, end der er fundet i tidligere studier. Samtidig var 167 ud af de 409 gener tilmed resistente overfor flere typer af antibiotika, som også inkluderede antibiotika kategoriseret som kritisk vigtig af WHO for fortsat at kunne behandle alvorlige sygdomme i fremtiden.

"Det er et wake-up call, at spædbørn allerede i 1-års alderen har bakterier i deres tarm, som er resistente overfor meget vigtige typer af antibiotika. Nye resistente bakterier bliver drevet frem gennem et øget forbrug af antibiotika og skrækscenariet er, at vi i fremtiden ikke har noget antibiotika til at behandle livstruende bakterieinfektioner, som f.eks. lungebetændelse eller fødevareinfektioner," siger professor Søren Sørensen fra Biologisk Institut, som har ledet studiet.

Antibiotika under graviditet er en afgørende faktor

Den mest afgørende faktor for hvorvidt det enkelte spædbarn havde antibiotikaresistente bakterier i tarmen var, hvis moderen havde taget antibiotika under graviditeten eller, hvis det 1-årige barn havde fået antibiotikabehandling i månederne før afføringsprøverne var taget.

"I studiet finder vi en meget stærk sammenhæng mellem antibiotikabehandling af moderen under graviditeten og af spædbarnet og så tarmbakterier med mange resistente gener, selvom der også ser ud til at være andre påvirkninger, der spiller ind," siger Xuan Ji Li fra Biologisk Institut, som er hovedforfatter på studiet.

Samtidig fandt forskerne en sammenhæng mellem, hvor veludviklet en tarmflora børnene havde, og hvor mange resistente bakterier der var. En veludviklet tarmflora var lig med en mindre forekomst af resistente bakterier. Tidligere studier fra samme gruppe af børn har vist, at udviklingen af tarmfloraen bl.a. hænger sammen med mangfoldig bakteriepåvirkning fra omgivelserne.

Coli-bakterier opsamler resistente gener

Escherichia coli, eller bare colibakterier, er kendt som almindeligt forekommende tarm bakterier, der kan forårsage infektioner i tarmen. Men i dette studie har forskerne også opdaget, at colibakterierne ser ud til at fungere som en slags opsamler og potentiel spreder af antibiotikaresistente gener til andre bakterier i tarmsystemet.

Således fandt forskerne også flere colibakterier hos de spædbørn, som havde et højt indhold af resistente bakterier i deres tarmsystem.

"De nye resultater øger vores forståelse af antibiotikaresistens ved at vise, hvilke bakterier, der fungerer som opsamlere og spredere af resistensgener. For vi ved, at resistens bliver udvekslet mellem bakterier, men nu ved vi også, at colibakterier er nogle af dem, vi skal holde særligt godt øje med," siger Xuan Ji Li fra Biologisk Institut og Søren Sørensen tilføjer:

"Den nye viden tilvejebragt i dette studie kan blive vigtig viden i arbejdet med at minimere antibiotikabehandling under graviditeten og danne basis for mere målrettede metoder til at eliminere de bakterier som opsamler resistensgener."

Læs den videnskabelige artikel her 

Fakta:

  • Studiet er ét af flere studier lavet ud fra den samme kohorte af børn (COPSAC 2010)
  • Nylige studier lavet ud fra samme kohorte har bl.a. vist, at påvirkninger fra det omgivende miljø også ser ud til at påvirke spædbørnenes tarmflora og deres risiko for bl.a. at udvikle astma og allergi.
  • Påvirkningerne er bl.a. om barnet har søskende, om det bor i hus eller lejlighed, om der er husdyr i hjemmet og om det bor på landet eller i byen.

Emner