SCIENCErådet

SCIENCErådet består udelukkende af studerende og repræsenterer alle studerende på SCIENCE. SCIENCErådets formål er bl.a. at gøre det nemt at komme i dialog med ledelsen og studerende fra andre studier samt at sikre de studerendes interesser.  Hvis du engagerer dig i SCIENCErådet, lærer du en masse folk at kende på tværs af studier, årgange og campi, hvilket er fedt, hvis du vil føre dine spændende idéer ud i livet. Herunder kan du læse mere om, hvad SCIENCErådet er for en størrelse, hvilke udvalg der hører under SCIENCErådet og hvordan du som studerende søger penge i SCEINCEpuljen.

Organisation

På fint dansk er SCIENCErådet fakultetsrådet på Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Det betyder bare, at SCIENCErådet primært beskæftiger sig med ting, der foregår på SCIENCE. Tilsvarende findes HUMrådet på Det Humanistiske Fakultet, SAMF-Rådet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet osv. Generelle ting, der er relevante på tværs af fakulteterne, tages op i Studenterrådet. Omvendt bliver sager, der kun er interessante for et enkelt studie, typisk håndteret af de enkelte fagråd og faglige foreninger. Dynamikken er beskrevet på det flotte banner øverst på siden.

For at sikre, at alle sturedende har mulighed for at blive hørt, har alle studier en repræsentant i SCIENCErådets hovedbestyrelse. Han eller hun bliver valgt i de enkelte fagråd og faglige foreninger, og er derefter deres stemme, når SCIENCErådet mødes. Det gør de ca. én gang om måneden til et hovedbestyrelsesmøde og én gang om året til den årlige generalforsamling. Formanskabet deltager også i disse møder, og består af fem personer: En politisk formand, en økonomisk formand og tre næstformænd. De mødes på ugentlig basis og taler om, hvad der sker lige nu på SCIENCE. Formandskabet sørger for den daglige drift af SCIENCErådet, deltager i dialogforum med ledelsen og griber hvad der løbende dukker op af ting og sager. Desuden afholdes der et par gange om året udvidet dialogforum, som er åbent for enhver studerende, der ønsker at deltage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud over hovedbestyrelsen og formandskabet består SCIENCErådet af en masse underudvalg, som er beskrevet lidt længere nede på siden. Repræsentanter i disse udvalg er også med til hovedbestyrelsesmøderne. Desuden er SCIENCErådet repræsenteret udadtil af folk, som har tillidsposter i andre råd og udvalg, som også er nævnt længere nede. Repræsentanter til interne udvalg og eksterne tillidsposter vælges på generalforsamlingen eller på hovedbestyrelsesmøder.

Hvis du vil dykke ned i SCIENCErådets vedtægter, kan du finde dem her.

Fagråd og faglige foreninger:

Studerende på de enkelte studier er organiseret i deres egne små foreninger. På Nørre campus heder disse foreninger fagråd og på Frederiksberg campus hedder de faglige foreninger. Som studerende på et studie er du automatisk medlem af sådan en forening, der alle har en repræsentant i SCIENCErådet. Hvis du har noget på hjerte, du gerne vil have taget op i SCIENCErådet, kan du hive fat i din egen repræsentant, som du finder under "Medlemmer" ovenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENCEpuljen

SCIENCEpuljen er en pose penge, der bliver uddelt fire gange om året, og ansøgningsfristerne er om søndagen i hver mellemuge. Puljens formål er at støtte studenterstdrevne aktiviteter, som forbedrer studiemiljøet på SCIENCE - disse kan både være faglige, sociale eller studenterpolitiske.

Man kan forvente svar på sin ansøgning ca. en måned efter ansøgningsfristen. Bemærk, at man godt kan søge om penge, man allerede har brugt imellem forrige deadline og den forestående deadline. Hvis der i en periode er midler, der ikke uddeles fra puljen, overgår de til den næste ansøgningsrunde.

Tryk her for at læse mere om ansøgningskrav og ansøgningsfrister, og for at sende din ansøgning af sted!

Hvis du stadig har spørgsmål kan SCIENCEpuljen kontaktes på: scienceraadet-puljen@science.ku.dk

Underudvalg og tillidsposter

SCIENCErådet har medlemmer i en række underudvalg og tillidsposter. Forskellen på de to er, at underudvalgene i princippet hører ind under SCIENCErådet, mens tillidsposterne er en del af selvstændige råd og nævn uafhængigt af SCIENCErådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du har brug for at vide, hvem der sidder i et bestemt udvalg lige nu, så kontakt SCIENCErådet.

Kontakt

Formandskabet sidder til rådighed på SCIENCErådets kontorer på HCØ (Nørre campus) og Frederiksberg campus. Kontortiderne skifter fra blok til blok, og er lige nu:

HCØ, Universitetsparken 5: Lukket pga. ferie

Frederiksberg, Dyrlægevej 9: Lukket pga. ferie

Desuden kan formandskabet kontaktes på:

Mail: kontakt@sciencerådet.dk

SCIENCErådets facebookside