Typer af samarbejde med SCIENCE

Der er forskellige muligheder for samarbejde med SCIENCE. Her ses en oversigt over mulige formater


Kontakt SCIENCE Erhverv og Myndighed for mere information om de forskellige muligheder.