Kontakt til vores studerende

Et tæt samarbejde mellem de studerende og erhvervslivet giver jer som virksomhed en unik platform for rekruttering, faglig behandling af konkrete problemstillinger og effektiv videnoverførsel. Det giver samtidig vores studerende et indblik i, hvordan teori anvendes i praksis.

SCIENCE har 9.700 fuldtids bachelor- og kandidatstuderende og 1.038 ph.d.-studerende. Fakultetet tiltrækker de bedste studerende fra hele verden ved have et internationalt studiemiljø, der tilbyder uddannelser i verdensklasse. Det er vores ambition at udvikle uddannelserne løbende i tæt dialog med erhvervslivet, relevante organisationer og myndigheder.

De studerende skal gennem hele deres studium have mulighed for at komme i kontakt med relevante virksomheder. Det kan ske via anvendelse af virksomhedsproblemstillinger som udgangspunkt for opgaver og afhandlinger, gæsteforelæsninger og cases, besøg hos aftagere af SCIENCE's kandidater, idéudviklingsprojekter, boot camps samt længerevarende projektforløb for studerende i virksomheden.