Myndighedssamarbejde

Samarbejde mellem SCIENCE og myndigheder skal medvirke til at øge kvaliteten af viden i virksomheder, forskning og uddannelse. Et frugtbart samarbejde kan etableres på mange måder.

 

 

Forskere på SCIENCE har stor erfaring i at samarbejde med myndigheder, hvad enten det er ministerier, regioner eller kommuner om opgaver som rådgivning, overvågning, udredninger m.m. Et sådant samarbejde giver adgang til SCIENCEs mange internationalt anerkendte forskere og højt specialiseret udstyr mulighed for inddragelse af studerende, samt cases til undervisningen.

 

 

 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) løser gerne særlige analyseopgaver eller forskningsprojekter for virksomheder.

 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) er landets største forskningsmiljø inden for natur- og biovidenskab. Forskningen favner bredt inden for de naturvidenskabelige discipliner og hviler på to fundamenter - den klassiske grundforskning og den anvendelsesorienterede forskning. Læs mere om forskningsprofil her.
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) løser gerne særlige analyseopgaver eller forskningsprojekter for virksomheder. Vores forskere er højtspecialiserede med adgang til den nyest forskning og teknologi til målinger, analyser og rådgivning. Læs mere om samarbejde om forskning og opfindelser her.

 

 

Virksomheder har mulighed for at benytte vores faciliteter og få adgang til relevante databaser og biobanker, ligesom der også er mulighed for at få adgang til vores feltstationer.

 • SCIENCE har en lang række højt specialiserede laboratorier, maskiner og andet udstyr, der kan være med til at udvikle din virksomheds produkter eller finde løsninger på specifikke problemstillinger. Virksomheder har mulighed for at benytte vores faciliteter og få adgang til relevante databaser og biobanker, ligesom der også er mulighed for at få adgang til vores feltstationer.
 • For nystartede virksomheder og iværksættere kan det desuden være gavnligt at være tæt på relevante forskningsmiljøer, det er derfor også muligt at flytte din virksomhed ind på universitetet, hvis din virksomhed og forskningsmiljøet kan se mening med at være tæt på hinanden. 

  Læs mere om samarbejde om forskning og opfindelser her.

 

 

Der er flere muligheder for at samarbejde med SCIENCEs studerende og kandidater. Et tæt samarbejde mellem de studerende og erhvervslivet giver jer som virksomhed en unik platform for rekruttering, faglig behandling af konkrete problemstillinger og effektiv videnoverførsel. Det giver samtidig vores studerende et indblik i, hvordan teori anvendes i praksis.

 • Studieprojekter. Kunne I tænke jer at få en studerende til at lave et specifikt projekt for jer, eller er I interesserede i at få en dygtig og kompetent studerende i praktik? Så har I som virksomhed mulighed for at deltage i et af vores matchmaking-arrangementer, hvor I kan møde studerende fra relevante uddannelser. I kan også lave et projekt-opslag i vores Projekt og Job-portal som kan tilgås her.
 • Iværksætteri. Leder du efter studerende iværksættere, så har en SCIENCE en stærk Innovations Hub med mange studenterprojekter. Læs mere om Innovations Hub her. 
 • Rekruttering. Ønsker I at rekruttere studerende fra KU SCIENCE, så opfordrer vi til, at I bruger vores Projekt og Job-portal, som er målrettet nyuddannede kandidater og Ph.d.er.
 • Kontakt os for at snakke om samarbejde med vores studerende.

 

 

På Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) har du mulighed for at videreuddanne dig og holde dig opdateret på ny viden inden for dit område.

 • Du kan opgradere dine kvalifikationer ved at tage et bachelor- eller kandidatkursus som enkeltfag. Ønsker du et længere uddannelsesforløb, kan du vælge en af de fem udbudte master- eller diplomuddannelser. Læs mere masteruddannelserne her.
 • Hver sommer arrangerer Københavns Universitet desuden Copenhagen Summer University med en række kurser målrettet virksomheder. Læs mere om Copenhagen Summer University her.