Forskning på SCIENCE

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet er landets største forskningsmiljø inden for natur- og biovidenskab. SCIENCE beskæftiger sig med forskning på tværs af gængse faggrænser og med innovation og opfindsomhed som omdrejningspunkt.

Vi kombinerer banebrydende grundforskning med anvendelsesorienteret forskning og bidrager til vækst, beskæftigelse og løsning af samfundsmæssige udfordringer. Udfordringer som klimatilpasning, knaphed på naturressourcer, bæredygtig energiforsyning, fødevaresikkerhed, livsstilssygdomme og effektive og sikre it-systemer.