12. august 2021

Hundene cementerer deres position som danskernes foretrukne kæledyr

Kæledyr

Hunden ligger nummer et i forhold til katten. Det gælder, når man se på andelen af familier, der har henholdsvis hund og kat, sammenlignet med for 20 år siden, men også når det gælder deres betydning for ejerne og hvor mange penge ejerne vil betale for at få dem behandlet, hvis de bliver alvorligt syge. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet.

Hund
Ifølge undersøgelsen holder 20 procent af de danske familier hund, mens der er 14 procent, som holder kat. Foto: Getty

For godt tyve år siden fremlagde Danmarks Statistik resultaterne af en undersøgelse af danskernes hold af kæledyr under overskriften ”Hunden er menneskets bedste ven, men der er flere katte end hunde”. Dengang kunne man se, at kattene vandt frem på bekostning af hundene, hvilket er en tendens, man også har set i andre vestlige lande.

Men nu viser helt nye tal fra en omfattende undersøgelse lavet af forskere ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab ved Københavns Universitet, at hunden klart har taget føringen.

”Ikke alene er andelen af familier, som holder hund, vokset i forhold til antallet af familier, som holder kat, men det samlede antal af hunde, som lever i danske familier, er nu også større end antallet af katte,” siger professor Peter Sandøe, som sammen med lektor Thomas Bøker Lund har ledet arbejdet med undersøgelsen.

Ifølge undersøgelsen holder 20 procent af de danske familier hund, mens der er 14 procent, som holder kat. Det svarer til, at der er ca. 810.000 hunde i de danske familier, mens antallet af katte er på ca. 730.000. I den 20 år gamle undersøgelse var der derimod flest katte.

 

 

Kat
Kattene halter bagefter hundene i antal, men også når det handler om, hvor meget de betyder for deres ejere. Foto: Getty

Hunden åbner hjerter og tegnebøger

I undersøgelsen ses der også på, hvad henholdsvis hunde og katte betyder for deres ejere. Her fortæller langt størstedelen – over 90 procent af de adspurgte i undersøgelsen – at deres kæledyr betyder noget for dem personligt. Men ejernes kærlighed til hunden rækker længere, end hos de andre kæledyr.

”Sammenlignet med de andre dyr, inklusive katten, er det klart hunden, som folk knytter sig mest til. Blandt de respondenter, der havde både hund og kat, og som udtrykte, at deres kæledyr betød noget for dem personligt, var det 78%, som sagde, at hunden betød mest for dem, mens det kun var 11%, som sagde, at det var katten,” forklarer Peter Sandøe.

Også når der skal betales dyrlægeregninger, vinder hunden stort. Deltagerne i undersøgelsen, som udtrykte, at de var personligt knyttet til deres kæledyr blev spurgt, hvor meget de ville betale for en behandling, som kunne gøre deres meget syge dyr helt raskt igen. Alternativet var, at dyret skulle aflives.

Her var det 45% af dem, der angav, at det er en hund som betød mest for dem, som ville betale 5.000 kr. eller mere for en behandling af hunden. Blandt de katteejere, som svarede, at en kat betød mest for dem, var det kun knap 23%, som ville betale et sådan beløb for at få den behandlet.

”Undersøgelsen bekræfter, at hunde formår at åbne menneskers hjerter og tegnebøger på en måde, som ingen andre dyr gør,” siger Peter Sandøe.

Fisk
Andelen af danske familier, der har fisk ligger på ca. 100.000 familier, hvilket gør fisken til det tredje mest populære kæledyr i Danmark. Foto: Getty

Sammen med lektor Thomas Bøker Lund og en række andre forskere fra Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd går han nu i gang med at analysere de mange data, som kæledyrsundersøgelsen, der er lavet i samarbejde med Danmarks Statistik, har genereret.

”I takt med at vi får offentliggjort resultaterne i undersøgelsen, håber vi i de kommende år at kunne fortælle meget mere om danskernes forhold til deres kæledyr,” slutter Peter Sandøe.

Læs mere om de første resultater fra undersøgelsen

Kontakt

Peter Sandøe
Professor
Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi
Københavns Universitet
Mobil: 21497292
Mail: pes@sund.ku.dk.

Michael Skov Jensen
Journalist
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Mobil: 24268296
Mail: msj@science.ku.dk

Læs også