8. september 2020

Leoparder overrasker: Hunner er morgenfriske, mens hanner er natdyr

dyr

Efter 10 måneder med kameraovervågning i regnskoven kan forskere fra Københavns Universitet, som de første i verden, konkludere, at leopardhunner og hanner er aktive på vidt forskellige tidspunkter af dagen. Opdagelsen går stik imod tidligere antagelser og kan bruges til at beskytte det truede kattedyr, som de sidste 100 år er gået tilbage med 85 procent.

Leopard i junglen
164 kameraer fordelt på 2,500 kvadratkilometer jungle i Tanzania har overvåget de sky leoparder. Foto: Getty

Udzungwa-bjergene i Tanzania er et område dækket af tæt regnskov, som gør det umuligt at køre derind i jeeps eller andre køretøjer. Derfor har leoparderne i dette område aldrig været genstand for forskeres nysgerrige øjne. Ikke før nu.

For efter at have afdækket 2.500 kvadratkilometer til fods, opsat 164 vildtkameraer og indsamlet over 5.000 døgns kamerafælde observationer af leoparderne i området, har Rasmus W. Havmøller fra Statens Naturhistoriske Museum fundet ny og overraskende viden om det plettede rovdyr.

”Jeg er den første, der har studeret leoparderne i det her område, fordi det simpelthen er så ufremkommeligt. Det har krævet flere, gode par vandrestøvler, lad mig sige det sådan,” siger Rasmus W. Havmøller, der ikke selv så en eneste af de sky leoparder med sine egne øjne, men måtte ”nøjes” med bl.a. bøfler og elefanter.  

Leopard lort - Rasmus W. Havmøller, Statens Natur Historiske museum
Det glamourøse øjeblik hvor en leopardlort er fundet og bliver indsamlet. Foto: Ramus W. Havmøller

Hunner er morgenfriske, hanner er natdyr
Det gjorde derimod hans 164 kamerafælder som, ved hjælp af bevægelsessensorer, filmede leoparderne, skovantiloper, bavianer og andre af deres byttedyr, når de gik forbi. Kameraobservationerne afslørede en adfærd hos leoparderne, som går imod tidligere antagelser.

”Tidligere troede man, at leoparder var mest aktive i skumringstimerne. Men meget overraskende kan vi i studiet se, at leoparderne jager og bevæger sig rundt på meget forskellige tidspunkter af døgnet alt efter om de er hunner eller hanner,” siger Rasmus W. Havmøller fra Statens Naturhistoriske Museum og tilføjer:

”Hunnerne er typisk aktive i morgentimerne og op ad formiddagen, og så lidt mindre før solnedgang, mens hannerne først for alvor vågner op om natten.”

Det er første gang, at forskelle i aktivitetsmønstrene mellem han- og hunleoparder er blevet studeret.

Leopard
En leopard fanget af forskerens kamerafælde. Foto: Rasmus W. Havmøller

Sidste chance for at studere dem
Forskelle imellem hvad han- og hunleoparder æder er kun for nylig blevet undersøgt, så der er fortsat rigtig meget at lære om dyret. Men forskerne skal skynde sig. De hastigt voksende befolkninger i bl.a. Afrika og Indien er den største trussel mod dyrene, som tvinges ud af deres habitater og skydes, hvis de kommer for tæt på bøndernes husdyr.

”Globalt set går det ad Pommern til for leoparden, og der har de sidste 100 år været en ret voldsom tilbagegang. Samtidig bliver dyrene heller ikke overvåget særlig godt, blandt andet fordi det er svært og fokus har været på andre arter, som er mere truede såsom løver, tigere og geparder. Derfor er leoparderne i Udzungwa formentlig sidste chance for at studere dem i et diverst miljø, med relativ lav påvirkning af mennesker, før de ender med at være meget truede” siger Rasmus W. Havmøller.

Lejr
Lejrliv en dag i løbet af de 10 måneder, hvor Rasmus W. Havmøller studerede de sky leoparder i regnskoven.

Han mener, at forskningsresultatet giver en bedre forståelse af leopardernes levevis. En forståelse som måske kan medvirke til at forhindre en total udryddelse af de vilde leoparder i fremtiden.

”Dét at hunleoparder er aktive langt op på formiddagen, gør dem mere udsatte overfor menneskelige aktiviteter, da vi som mennesker jo er mest aktive i dagstimerne. For at kunne beskytte noget, er man nødt til at have en vis viden om det. Under mit studie fandt vi bl.a. også ud af at en leopard fra regnskoven ikke bevæger sig ud i halvørkenen eller ud på savannen og omvendt. Det er meget sært. Og hvorfor de ikke gør det, er det næste store spørgsmål,” slutter han.