29. november 2019

Museet bliver igen selvstændigt institut

Statens Naturhistoriske Museum

Rektor har godkendt dekanens indstilling om at genetablere Statens Naturhistoriske Museum som selvstændigt institut på SCIENCE.

Efter et års institutfællesskab mellem Biologisk Institut og Statens Naturhistoriske Museum, bliver museet igen et selvstændigt institut. Rektor har således godkendt dekan John Renner Hansens indstilling om, at Biologisk Institut og Statens Naturhistoriske Museum fra 1. januar 2020 videreføres som to selvstændige institutter på SCIENCE.

Beslutningen skal ses i lyset af, at de oprindelige forudsætninger bag fusionen mellem Biologisk Institut og Statens Naturhistoriske Museum (SNM) i dag er væsentligt ændret med etableringen af Globe Institute på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Samtidig er der skabt en fremtidig bæredygtig økonomi på museet og rammer for et stærkt videnskabeligt miljø omkring museet til gavn for udstillinger og samlinger.

Dermed kan SNM som selvstændigt institut fokusere på forberedelse af indflytningen i det nye Statens Naturhistoriske Museum, fastholde og udvikle forskning med afsæt i museets samlinger, bidrage til uddannelse af bachelorer, kandidater og ph.d’ere på KU samt opsætning af udstillinger af høj international standard.