25. juni 2019

Klimaforandringer påvirker allerede fødevareproduktionen verden over

KLIMA

Forskere fra Københavns Universitet, University of Minnesota og University of Oxford viser at afgrøder verden over allerede er påvirket af klimaforandringerne. Det betyder et fald i udbytte i næsten halvdelen af de lande, hvor fødevareproduktionen i forvejen er usikker. Resultaterne er offentliggjort i PLOSONE.

Foto: drought.jpg. Tørke i Etiopien. Kilde: Wikimedia Commons

Verdens 10 vigtigste afgrøder; byg, cassava, majs, palmeolie, rapsfrø, ris, sorghum, sojabønner, sukkerrør og hvede udgør 83 procent af de afgrøder, der produceres på verdensplan. Forskerne har længe ventet at udbyttet vil falde i fremtiden på grund af klimaforandringerne, men nye tal viser, at fremtiden allerede er ankommet og at klimaforandringerne allerede påvirker produktionen af ​​disse vigtige energikilder.

Tidligere forskning har kombineret klimascenarier og afgrødemodeller for at fremskrive, hvordan udbyttet bliver for et begrænset antal afgrøder. Men området er meget komplekst, hvorfor forskerne i det nye studie bl.a. har benyttet sig af statistiske- og datalogiske modeller samt satellitdata til at vurdere konsekvenserne af klimaforandringerne.

De netop offentliggjorte data uddyber statistiske data fra 1974 til 2008. I denne periode steg den globale overfladetemperatur mellem 0,16 - 0,18 grader pr. årti. Undersøgelsen finder, at nogle afgrøder, f.eks. sojabønne, har haft gavn af klimaændringer, mens andre afgrøder, f.eks. Oliepalmer, lider meget under det forandrede klima.

Resultaterne viser at klimaforandringerne har mest negativ effekt i Europa, Sydafrika og Australien, generelt mere positiv effekt i Latinamerika, mens virkningerne i Asien, Nord- og Mellemamerika er mere blandet.

Resultaterne er alarmerende

27 ud af 53 lande med et ”Hunger index” på serious, alarming eller extremely alarming, oplever en reduktion i deres fødevareudbytte som følge af klimaforandringerne. Afrika syd for Sahara har f.eks. oplevet en reduktion i udbyttet af majs på 0,14 tons pr. ha / år. Dette svarer til en nedgang på 2,3 millioner tons majs hvert år for hele regionen og betyder en gennemsnitlig reduktion i tilgængelige kilokalorier fra denne afgrøde på 4pct. hvert år i perioden fra 1974 til 2008.

Også i Europa oplever vi, at vores udbytte påvirkes negativt af klimaforandringerne. Det går ud over afgrøder som hvede, byg, majs og rapsfrø. I Danmark er der dog sket en lille stigning i udbytte af hvede på 0,26 tons pr. ha/år. Men ikke desto mindre døjer Europa med negative konsekvenser af klimaforandringerne på landbrugsområdet. Det har allerede resulteret i et fald i hvedeproduktionen på 8,7pct. i Vesteuropa og 2,1pct. i Nordeuropa.

Alexander Prishchepov, der er lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved fra Københavns Universitet, har bidraget til forskningen med dataforsyning, ekspertbistand til analysen og fortolkning af resultaterne. Han fortæller;

”Resultaterne er relevante for de store fødevarevirksomheder, international fødevarehandel og de lande, hvor de opererer, samt for borgere over hele verden. Resultaterne er også er relevant for dem, der arbejder professionelt med FN’s Verdensmål for at afskaffe sult og bekæmpe klimaforandringer. Politiske indsatser bør tage fat på at tilpasse ​​dyrkningspraksis i de forskellige lande, så de står bedre rustet til at modstå klimaforandringerne.  Som forskere skal vi fremover blive bedre til at forstå sammenhængen mellem temperaturer, nedbørskift og påvirkning af afgrøder”.

Verdenskort over de gennemsnitlige ændringer i hvedeudbytte årligt. Enheder måles pr. ton pr. hektar om året

Læs artiklen i PLOSONE https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217148