12. juli 2019

En sjælden bi er genopdaget på Møn

Biodiversitet

Sporeblodbien er netop blevet iagttaget på Møn – en bi, man ikke har set i Danmark siden 1958. Møn og de omkringliggende øer og vandområder blev i 2017 optaget i UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder. UNESCO udpeger Møns natur til at være i verdensklasse, og på grund af øens blomsterrigdom er det muligt, at sporeblodbien altid har været der, men at vi blot ikke har vidst det.

Sporeblodbien (Sphecodes spinulosus) er så sjælden, at den kun har været registreret i Danmark to gange tidligere, og senest i 1958 på Bornholm. Derfor er fundet på Møn opsigtsvækkende. Sporeblodbien er en rede-parasit og snylter udelukkende på den i Danmark ekstremt sjældne rustsmalbi (Lasioglossum xanthopus), der er vores største smalbi. Sporeblodbi er derfor i endnu højere grad end rustsmalbi ekstrem sjælden, da den er afhængig af forekomsten af dens vært.

Foto: Anders Illum

Bien er fundet på Hundevæng overdrev; et kalkoverdrev på Østmøn, som er udpeget til kerneområde i Møn Biosfære pga. den høje naturværdi. Vordingborg Kommune har derfor iværksat samarbejdet med universiteterne for at kortlægge den vilde bifauna. Området forvaltes af Naturstyrelsen og udmærker sig ved de mange artsrige overdrev, hvor der er mange blomster fordi der er ekstensiv græsning. Sporeblodbien samler ikke selv pollen fra blomster, men har specialiseret sig i at snylte på rustsmalbien, ved i et ubevogtet øjeblik at lægge æg i værtens rede. Når sporeblodbiens larve klækkes, dræber den værtens larve og lever af værtens proviant af pollen og nektar.

  • ”Det er højest spektakulært, at sporeblodbien findes på Møn og formentlig ”altid” har været der, men hidtil er blevet overset grundet ringe viden om øens bifauna, og derfor er det godt at kommunen har sat dette initiativ i gang”, siger Henning Bang Madsen fra Biologisk Institut, Københavns Universitet. ” Sporeblodbien er desværre ekstremt sjælden, og vi har kun set en enkelt han ved Hundevæng overdrevet den 17. juni i forbindelse med et studie af de vilde bier på Møn. Fundet blev gjort af entomologen Jesper Melchiorsen”, fortæller Henning Bang Madsen, der sammen med kollegaen Claus Rasmussen fra Aarhus Universitet har bierne i fokus denne sommer.

Blodbiernes navn stammer ikke fra deres barbariske adfærd, men derimod den smukke, røde bagkrop. Da blodbier ikke selv samler pollen, er de sparsomt behårede og kan overfladisk ligne en hveps.Sporeblodbien har ydermere en række sporer langs skinnebenene på bagerste benpar hos hannerne.

Foto: Anders Illum

Møn har, sammen med en rig og varieret natur, en gunstig placering i det sydøstlige Danmark, hvor der er gode levesteder for mange arter af insekter. Møn er da således også eneste nuværende danske levested for flere arter af insekter og planter, bl.a. den smukke sommerfugl sortplettet blåfugl (Maculinea arion), timiankøllesværmer (Zygaena purpuralis), og alene ved Møns klint finder man 18 forskellige orkidéarter.

Møn udgør (sammen med en lille population i Landskrona i Skåne) artens absolut nordligste forpost for dens udbredelse, hvilket bør fastholdes ved plejetiltag, der understøtter den danske bestand af rustsmalbier og derved også sporeblodbier.

  • ”Det, vi ser, er en af de sidste smårester af en nordlig genpulje for artens nuværende europæiske udbredelse. I 2018 genfandt vi også guldbuksebien på Samsø, som har været ”fraværende” i mere end 80 år. Disse seneste genfund af to meget sjældne bier er et godt eksempel på, at vi ikke ved nok om de danske bier: De kunne være helt forsvundet uden vi nogensinde havde bemærket det!”, afslutter Henning Bang Madsen.

Fundet af den sjældne bi, er sket i forbindelse med et projekt, hvor Vordingborg Kommune ønsker større viden om de vilde bier i Møn Biosfæreområdet. I et samarbejde med Københavns Universitet og Århus Universitet har kommunen gennemført en indsamling og kortlægning af bier på nogen af Møns bedste bi-lokaliteter.  

  • ”Det er fantastisk spændende, hvad denne undersøgelse bringer frem. Vi er som kommune meget stolte af at have sådan en sjælden bi. Vi lægger stor vægt på at formidle de sjældne og sårbare arter, der findes på de gode naturlokaliteter i Vordingborg Kommune. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage publikum med ud og vise dem sporeblodsbien og fortælle om dens levevis”, siger projektleder og Naturvejleder Christina Kaaber-Bühler”.

 

Hvis man interesserer sig for vilde bier, kan man få en smuk plakat med udvalgte vilde bier. Plakaten er trykt med støtte fra 15. Juni Fonden og lavet i et samarbejde mellem Claus Rasmussen og Henning Bang Madsen. Plakaten er tegnet og designet af Catherine Descure, og udleveres gratis. Se nærmere her:

https://www1.bio.ku.dk/nyheder/pressemeddelelser/plakat-med-vilde-danske-bier/
Læg venligst mærke til, at udlevering af plakaten først sker efter sommerferien medio august.