21. juni 2018

Uddannelsestjek skal hjælpe unge med at vælge rigtigt

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

For mange unge er valget af videregående uddannelse forbundet med en vis portion tvivl. For at hjælpe de unge med at vælge den rigtige uddannelse, har Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) lanceret et nyt uddannelsesværktøj, der ved hjælp af en række selvvurderende og afklarende spørgsmål skal pejle de unge ind på den rigtige uddannelse.

”Vi ønsker at gøre dem klogere på sig selv og på uddannelserne, så de er bedre rustet til at træffe den beslutning, der er rigtig for dem. Derfor prøver vi med værktøjet at forventningsafstemme med de studerende, før de begynder hos os,” siger Grete Bertelsen, prodekan for uddannelse på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Værktøjet, der hedder ”Uddannelsestjek”, blev præsenteret på tre pilotuddannelser i juni 2017, og siden da har 3.500 personer gennemført testen. Pilotuddannelserne var Matematik, Husdyrvidenskab og Fødevarer- og ernæring. Siden da er uddannelsestesten rullet ud på yderligere otte uddannelser på SCIENCE.

Inspireret af udlandet
I 2016 stoppede godt 18 procent af de studerende på SCIENCE i løbet af bacheloruddannelsens første år. En frafaldsprocent, som der løbende arbejdes på at nedbringe. Bl.a. derfor undersøgte SCIENCE nye muligheder for at motivere de unge til at reflektere over, hvordan de kan lide at lære.  

”Vi har generelt fokus på at få forventningsafstemt med de unge, inden de søger ind, og det her er en blandt flere indsatser. Vi oplevede, at der var en stor gruppe potentielle studerende, som vi ikke fik informeret tilstrækkeligt igennem vores eksisterende tilbud om fx åbent hus og studiepraktik, og som hellere vil blive mere afklaret derhjemme foran skærmen. Derfor gik vi tænkeboks og lod os inspirere af, hvad man gør i udlandet,” fortæller Grete Bertelsen om idéprocessen, der blev kickstartet på en konference i Tyskland.

”Tyskerne bruger uddannelsestests meget i forskellige sammenhænge, men deres værktøjer er mere firkantede og har i højere grad et ’rigtig-eller-forkert-svar’ indbygget. Vores uddannelsesværktøj handler ikke om at få et bestemt facit, men mere om at få de studerende til at reflektere over, hvad det egentlig er de kan og vil med deres uddannelse,” forklarer Grete Bertelsen.

Ud over Uddannelsestjekket kan de unge også få svar på spørgsmål om uddannelserne hos SCIENCE’s Studie- og Karrierevejledning.