6. november 2018

To forskere på Plante- og Miljøvidenskab modtager årets erhvervspriser på KU SCIENCE

Erhvervspriser

Det blev Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN) på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, som løb med de to SCIENCE Erhvervspriser i 2018. Priserne uddeles til forskere, der er rigtig gode til at omsætte deres forskning til erhvervssamarbejde eller skabe nye virksomheder til gavn for beskæftigelsen og samfundet som helhed.

Fra Venstre: Institutleder på PLEN, Svend Christensen, Prodekan for uddannelse Grete Bertelsen,  Prodekan for forskning Morten Pejrup, Prodekan for Erhvervs- og Myndighedssamarbejde Erik Bisgaard Madsen, prismodtager professor Christian Kapel, Vicepresident Anna Skriver fra Chr. Hansen og prismodtager postdoc Nethaji Gallage. Foto: Ali Roshanzamir.  

Der er vigtigt, at man som forsker også tænker i forretningsbaner og samarbejde med erhvervslivet, når lejligheden byder sig – udover at forske og undervise. Når det er bedst, omsættes forskningsresultaterne til samarbejde med erhvervslivet, staten eller opstart af egne firmaer, som kan være med til at løse nogle af de store samfundsudfordringer, som vi står med - og samtidig skabe nye arbejdspladser.

Og det er netop, hvad årets to modtagere af SCIENCE Erhvervspriser 2018 har gjort. Begge forskere er ansat på Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN) på Københavns Universitet og har foruden solid forskning og undervisning også udvist store evner som entreprenører i erhvervslivet.

De to forskere er: Professor Christian Kapel, som modtager SCIENCE Erhvervspris 2018, og postdoc Nethaji Gallage, som får SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere 2018. Med begge priser følger 75.000 kr.

Og der er god brug for entreprenante forskere på Københavns Universitet og på andre højere læreanstalter, sagde Anne Skriver, Vice President, Global Application Food Cultures & Enzymes Chr. Hansen, da hun var med til uddelingen af erhvervspriserne ved det årlige møde for SCIENCE’s aftagerpaneler.

”Der skal både være grundforskning og mere erhvervsrettet forskning på universiteterne. Det har vi brug for i erhvervslivet, og det har vi brug for i Danmark – for at skaffe viden, vækst og beskæftigelse. Det gælder om at bringe det bedste fra begge verdener i spil,” understregede Anne Skriver fra Christian Hansen ved seancen.

Professor Christian Kapel.

Når immunsystemet går amok
Professor Christian Kapel får SCIENCE Erhvervspris 2018 for at have grundlagt spin-out firmaet ParaTech A/S efter et stort teamwork. Firmaet har udviklet en biologisk baseret medicin ud fra hypotesen om, at mikroorganismer kan forhindre autoimmune sygdomme (når kroppens immunforsvarssystem angriber èn selv med alvorlige konsekvenser til følge). Forskningen har medført, at ParaTech har kunnet rejse 23 millioner kr. til at starte et klinisk fase-2 studie af et biologisk medicinsk præparat til behandling af patienter med kronisk blødende tarmbetændelse.

Professor Christian Kapel siger i forbindelse med prisen:  

”Prisen er en super påskønnelse af, at KU støtter, at man tager forskning fra hypotese via eksperimentel afprøvning til en endelig praktisk anvendelse, og at virksomhedsdannelse godt kan gå hånd i hånd med at være aktiv forsker og underviser. Prisen og pengene skal bruges til udvikling af modelsystemer til studier af, hvordan mikroorganismer kan bringe tarmen i balance”.

I bedømmelsesudvalget, som består af eksterne samarbejdspartnere som Anne Skriver fra Chr. Hansen, Carsten Gomard, adm. direktør i Netcompany og Senior R&D Manager i Arla Foods, Henrik Jørgen Andersen, understreger man, at Christian Kapel får prisen, fordi han er en god rollemodel for andre på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) og har bidraget med at bringe vigtig viden i spil uden for universitetet og været en aktiv formidler i både sin undervisning og i medierne.

Postdoc Nethaji Gallage.

Inspiration for yngre forskere
Den anden pris - SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere 2018 – går til postdoc Nethaji Gallage, ligeledes fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN) på KU.

Hun får prisen for at have grundlagt firmaet Octarine Bio. En start-up virksomhed inden for hudprodukter, baseret på syntetisk biologi og fermentering. Foruden sit job som postdoc på PLEN arbejder hun på deltid i firmaet River Stone Biotech, som hun også var med til at grundlægge.  

Nethaji Gallage siger i forbindelse med modtagelsen af prisen:

”Jeg er både overvældet og meget stolt over at modtage prisen. Siden jeg havde studenterjob som forsøgsassistent i Novozymes, har jeg været inspireret af, hvordan videnskab kan omsættes til noget brugbart i ”den virkelige verden”. Det tiltaler mig at kommercialisere forskning, som jeg bl.a. selv har gjort via mit opstartsfirma Octarine Bio. Jeg håber, at prisen vil sætte endnu mere spotlight på brobygningen mellem den akademiske- og entreprenør-verdenen og være en stor inspirationskilde for yngre forskere til at gøre det samme som mig”.

I bedømmelsesudvalgets udtalelse hedder det bl.a.: At hun foruden at skabe start up-virksomheder har vist vejen til, hvordan fremragende forskning kan erhvervsrettes og dermed overkomme det svære skridt at gå fra laboratorie til produkt. Og så underviser Nethaji i bio-entreprenørskab blandt yngre forskere. Nethaji har gennem sit arbejde på PLEN også været med til at skabe en bæredygtig produktion af vanillin, som bl.a. bruges i is og chokoladecreme, hvoraf 99 procent af stoffet i dag er biprodukter fra den stærkt forurenende petrokemiske industri.

Et godt samarbejde er vejen frem
SCIENCE Erhvervspris i de to kategorier er blevet uddelt siden 2014. 19 forskere fra ni forskellige institutter var indstillet til priserne i år, men det blev altså Institut for Plante- og Miljøvidenskab, der løb med begge priserne.

De to erhvervspriser blev uddelt i forbindelse med et fællesmøde for SCIENCE’s aftagerpaneler og SCIENCE Advisory Board. 

Prodekan for Erhvervs- og Myndighedssamarbejde, Erik Bisgaard Madsen, sagde i den forbindelse bl.a.

”Det er et vigtigt led i KU’s strategi ‘Talent og samarbejde’, at vi fortsat har fokus på erhvervssamarbejde og innovation i vores dagligdag. KU’s aktiviteter skaber stor værdi for samfundet, og universitetet skal blive endnu bedre til at vise værdien af forskning og innovation, bl.a. via virksomhedssamarbejde og spin-outs.