17. maj 2018

Ny samarbejdsaftale styrker infrastrukturen for studenteriværksættere på SCIENCE

Samarbejde

For at skabe de bedst mulige vækstbetingelser for studerende iværksættere på SCIENCE har fakultetet netop indgået en samarbejdsaftale mellem Agro Business Park, kontorfællesskabet Symbion og SCIENCE Innovation Hub.

Samarbejdsaftalen skal sikre et tæt samarbejde mellem parterne og giver studerende iværksættere mulighed for sparring med rådgivere fra Symbion og Agro Business Park, deltagelse i netværksarrangementer samt for nogle af de studerende at fortsætte deres entreprenante rejse efter tiden i SCIENCE Innovation Hub.

SCIENCE Innovation Hub er kontorfællesskabet for studerende iværksættere – for de kreative og innovative studerende, der har gode ideer, og som bruger studietiden til også at dykke ned i forretningsudvikling, markedsundersøgelser, pitchtræning og alt andet, der følger med, når man udvikler en idé og forsøger at skabe egen startup virksomhed. Samarbejdsaftalen skal hjælpe de studerende videre med deres idé uden for universitetets rammer.

”Det er vigtigt for SCIENCE at skabe en infrastruktur, der giver de bedste betingelser for vidensbaserede studenteriværksættere. Derfor glæder det os, at vi med aftalen kan opnå et frugtbart samarbejde med Agro Business Park og Symbion til gavn for de studerende,” udtaler Prodekan for Erhvervs- og Myndighedssamarbejde på SCIENCE, Erik Bisgaard Madsen.

Samarbejdsaftalen kommer samtidigt med åbningen af et nyt iværksættermiljø, Copenhagen Agrifood Incubator, beliggende i kontorfællesskabet Symbion på Østerbro. Copenhagen Agrifood Incubator vil danne rammen om udvikling af morgendagens fødevarer og digitale løsninger til landbruget. Den tilbyder adgang til kontorfaciliteter, netværk og sparring for iværksættere samt etablerede virksomheder inden for fødevarer, fødevareingredienser, fødevareteknologi, bioøkonomivirksomheder og digitale løsninger til agro- og fødevareindustrien.

Læs mere på SCIENCE Innovation Hub