20. august 2018

Natur og grønne områder kan bidrage til at integrere flygtninge

NATURBASERET INTEGRATION

Naturen som ramme for integration skaber gode resultater. Det viser ny forskning fra et hold nordiske forskere med deltagelse fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Foto: Aleksandra Riki

Ophold og aktiviteter i naturen er en vigtig del af den nordiske selvforståelse.  Mange af os forbinder naturen med både sundhed, velvære, fællesskab og rekreation. Det har derfor været oplagt i mange nordiske integrationsprojekter at tænke naturen ind som ramme for, at nytilkomne fx flygtninge lettere bliver integreret i vores samfund.

Det er baggrunden for, at et hold nordiske forskere har samlet erfaringer fra konkrete, nordiske integrationsprojekter. 

Det har vist sig at give gode resultater. Et nordisk forskningsprojekt har identificeret i alt 16 forskellige initiativer på tværs af Danmark, Finland, Norge og Sverige. Konklusionen er, at aktiviteter i naturen eller i grønne områder i byerne er et vigtigt supplement eller endda et alternativ til indendørs aktiviteter.

Nye relationer i alternative rammer

”Med afsæt i naturoplevelser har initiativerne skabt en ramme, hvor flygtninge og den lokale befolkning har mødt hinanden og styrket deres indbyrdes netværk", fortæller Sandra Gentin fra Skovskolen, Københavns Universitet. Sandra Gentin er en af forskerne bag undersøgelsen.

”Naturen som ramme har vist sig at kunne skabe personlig identitet og give gode, fælles oplevelser. På den måde er der skabt grobund for nye relationer med lokalbefolkningen, men også et større tilhørsforhold til lokalmiljøet. Begge dele er vigtige aspekter af integration, og vi håber, at projektets resultater kan inspirere andre til at inddrage naturen i deres integrationsaktiviteter.”

Hvad er naturbaseret integration?

Naturbaseret integrationer aktiviteter, der finder sted i naturen og grønne områder for at flygtninge bliver fortrolige med lokalområdet. Målet er at styrke flygtningenes tilknytning til det nye land og skabe rammerne for at de bliver aktive medborgere.

Der er fokus på tre elementer:

  1. styrke tilknytningen til lokalområdet
  2. skabe gode oplevelser sammen med andre lokale borgere og/eller
  3. styrke flygtningenes kompetencer fx uddannelse, sprog- og jobtræning.

Forskningsprojektet

Nature-based integration – a solution for immigrant integration in Nordic countries er udført af et team af forskere fra Skovskolen, Københavns Universitet, The Finnish Environmental Insititute, Sveriges Lantbruksuniversitet, og Norsk institut for Naturforvaltning.