14. maj 2018

Krybskudte næsehorn trøster dødeligt syge i Vietnam

Forbrugeradfærd

Tømmermænd, kræft og potens. Horn fra truede vilde næsehorn bruges i stort omfang som et medicinsk universalmiddel i dele af den asiatiske verden. Men nu peger et nyt dansk-vietnamesisk studie fra Københavns Universitet på nye årsager til, hvorfor vietnamesiske forbrugere køber de ulovlige horn. Viden, som kan bruges i fremadrettede kampagner, for at redde det truede næsehorn.

På verdensplan estimeredes det i 2015, at der i alt var ca. 30.000 eksemplarer tilbage af de vilde næsehorn.


Et nyt studie fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet og den Vietnamesiske lokalafdeling af Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) finder nye årsager til, hvorfor vietnamesere på ulovlig vis anskaffer sig horn fra truede vilde næsehorn. Det pulveriserede horn menes at have en helbredende effekt og bliver solgt for op mod 500.000 kroner per kilogram. I 2016 dræbte krybskytter 1.054 næsehorn i Sydafrika ifølge Verdensnaturfonden WWF, og på verdensplan er der kun 30.000 eksemplarer tilbage.

Men det nye studie påviser nu, at forbrugernes motivation for at købe horn fra næsehorn ikke længere kun drives af medicinske årsager, som fx behandling af kræft, tømmermænd og andre lidelser, som tidligere har været den dominerende antagelse.

”For os var det en overraskende tendens, at hornene i stigende grad bruges som en symbolsk gestus til at trøste dødeligt syge familiemedlemmer. Hornene skal give den syge en sidste glæde og vise, at familien har gjort alt, hvad de kunne for den døende,” forklarer lektor Martin R. Nielsen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, der sammen med sin kollega Dang Vu Hoai Nam fra GIZ har lavet dybdegående interviews med 30 nylige købere af horn fra næsehornet, som ofte sælges som pulver, i Hanoi og Ho Chi Min City i Vietnam.

Det er viden, som fremadrettet giver myndigheder og andre organisationer, der arbejder på at begrænse ulovlig handel med horn fra næsehorn en bedre forståelse af forbrugeren og dermed en vigtig brik i kampagner, der skal reducere efterspørgslen.

”Det er centralt at forstå de bagvedliggende motiver hos forbrugeren, som køber horn fra næsehorn, hvis man vil problemet til livs. Vores resultater viser blandt andet, at årsagen til efterspørgslen ændrer sig over tid hvilket betyder, at man løbende er nødt til at genoverveje de strategier, der skal bremse handlen med horn fra næsehorn,” siger Martin R. Nielsen.

Tømmermænd og manglende respekt for loven
Ud over trøst til dødeligt syge familiemedlemmer brugte de 30 interviewede vietnamesere bl.a. hornene til behandling af tømmermænd og som statussymbol i forretningsrelationer. Studiet udleder også, at køberne hovedsagligt efterspørger horn fra vilde næsehorn og derfor er villige til at betale mere for denne type horn end fra næsehorn opdrætet i fangeskab. Derfor vil en legaliseret og kontrolleret handel med opdrættede næsehorn formodentlig ikke reducere krybskytteri, vurderer forskerne i studiet.  

“Studiet peger på, at informationer om tilbagegangen af næsehornsbestande eller at jagten er drevet af organiseret kriminalitet ingen effekt har på forbrugerens efterspørgsel af hornene. Derfor skal der tænkes i nye baner, hvis man vil problemet til livs,” forklarer Martin R. Nielsen.

Handlen med horn fra næsehorn er blandt de mest organiserede former for kriminalitet, og antallet af næsehorn, der bliver dræbt af krybskytter, er steget markant siden 2008. Vietnam er i dag den nation, der har den største efterspørgsel på næsehornshorn og er dermed ophav til en stor del af krybskytteriet.

I Sydafrika lever et sted mellem ca. 19.000 og 21.000 hvide næsehorn, hvilket er størstedelen af de dyr, der er tilbage af arten.

Læs studiet her