21. september 2018

Forædlingsprojekt skal sikre højt udbytte og bedre kvalitet i fremtidens afgrøder

Afgrøder

Et nyt forskningsprojekt skal optimere processen, når forædlingsbranchen udvikler nye plantesorter til fødevarer og foder. Det skal højne kvalitet, resistens og udbytte af afgrøderne samt øge forædlernes markedsandele på globalt plan. Innovationsfonden investerer 30 millioner kroner i projektet.

Med 29,8 millioner kroner i støtte fra Innovationsfonden skal et forskningsprojekt forbedre de værktøjer, som danske planteforædlere anvender, når de forædler eksempelvis græs, alfalfa, kartofler, byg og hvede. Planteforædling har fokus på at optimere kvalitet, udbytte og sygdomsresistens - men der er mange udfordringer, når man ønsker at finde nye sorter med nye egenskaber. Som det er i dag, kan man nemlig ikke nøjagtigt forædle en ønsket egenskab - eksempelvis sygdomsresistens - uden at få andre uønskede egenskaber med i købet. Dét skal projektet forsøge at lave om på.

Virksomheder og uddannelsesinstitutioner skaber resultater sammen

Forskningsprojektet er et tværfagligt samarbejde mellem forædlingsbranchen, repræsenteret ved Sejet Planteforædling, Nordic Seed, DLF, Danespo, samt Københavns Universitet og Århus Universitet. Med forædlernes unikke viden om afgrøder og universiteternes forskning i de nyeste forædlingsteknikker er målet at udvikle et redskab, der hjælper forædlerne til præcist at finde generne bag en ønsket egenskab hos en plante og dermed optimere forædlingsprocessen. Det vil både gavne landbruget, fødevarevirksomheder og i sidste ende forbrugeren. Men det vil også styrke bæredygtigheden, idet planternes kvalitet og udbytte øges, og det vil betyde, at behovet for sprøjtegifte hos visse typer af afgrøder kan reduceres.

Danmark på det globale marked

Ideen om at forske i teknikker, der kan gøre forædlingsprocessen mere effektiv og præcis er ikke ny. I udlandet har store virksomheder allerede investeret i de nye forædlingsteknikker, og derfor er det vigtigt for konkurrenceevnen, at danske forædlere er med i front med de nyeste teknikker.
- Med hjælp fra Innovationsfonden kan vi som planteforædlere skabe ny viden om planternes egenskaber. Det vil betyde, at vi med hjælp fra forædlingsteknikkerne kan øge vores globale markedsandele med 5-10 % og samtidig bidrage positivt til den danske økonomi, siger Rasmus Lund Hjortshøj fra Sejet Planteforædling, der er blandt de forædlere, som deltager i projektet.

Også på Københavns Universitet, ser man frem til projektet:
- Samarbejdet gør, at vi kan bevæge os væk fra at arbejde med få, gamle sorter og i stedet arbejde med forædlernes elitelinjer. Det gavner både os som forskningsinstitution, fordi vi profileres  internationalt, og det sikrer forædlerne en stærk position i markedet. Endelig giver det bedre og mere bæredygtige fødevarer til forbrugerne, siger Kirsten Jørgensen, der er Vice Institutleder på Institut for Plante – og Miljøvidenskab.

Om projektet:
Innovationsfondens investering: 29,8 mio. kroner.
Samlet budget:  41,8 mio. kroner.
Varighed: 5 år
Officiel titel: ReTraQue (Resistance-Traits-Quality)