2. februar 2018

”Fiske-børnehaver” i Øresund kan give flere fisk i danske farvande

fiskebestand

Et nyt forsøgsprojekt på Øresundsakvariet skaber beskyttede områder ved havnene ud til Øresund, hvor de yngste fisk kan søge tilflugt fra sultne rovfisk og dermed undgå at blive spist. Metoden har vist sig effektiv i Middelhavet, hvor fiskebestanden er forøget, og på Øresundsakvariet håber man at se samme resultat i de danske farvande i fremtiden. De første ”fiske-børnehaver” er allerede etableret i Helsingør Havne.

Gitterkasserne hænger strategiske steder under havnemolerne, så sejlere ikke sejler dem ned, og bliver hver måned overvåget, hvor arter og antal omkring burene tælles op af dykkere fra Øresundsakvariet.

I august startede Øresundsakvariet et nyt ”dagtilbud” op sammen med Helsingør Havne og Helsingør Kommune. Forsøgsprojektet satte dengang fire såkaldte Biohuts ud i både statshavnen og i Nordhavnen i Helsingør, som skal hjælpe fiskebestanden godt på vej. En Biohut består af et stålgitterkasse, som i midten har endnu en gitterkasse, hvor indholdet er tomme østersskaller.

”Meningen er, at unge fisk mellem en halv og tre centimeter, fx torsk, skal svømme ind imellem gitteret og søge tilflugt fra grådige rovfisk. Den midterste del med østersskallerne er med til at give fiskene omkring gitterkassen en portion mad engang imellem,” fortæller akvariechef og marinbiolog Jens P. Jeppesen, Øresundsakvariet, Københavns Universitet.

Gitterkasserne hænger strategiske steder under havnemolerne, så sejlere ikke sejler dem ned, og bliver hver måned overvåget, hvor arter og antal omkring burene tælles op af dykkere fra Øresundsakvariet. Jens P. Jeppesen har store forventninger til forsøgsprojektet, som har hentet sine erfaringer fra Sydeuropa, hvor et lignende projekt har haft en positiv indvirkning på fiskebestanden i -og omkring Middelhavets havne.

Den miderste del med østersskallerne er med til at give fiskene omkring gitterkassen en portion mad engang imellem fordi der med tiden vokser en masse små dyr og organismer, alger osv. imellem skallerne på disse.


Fisk kan sprede sig til resten af Danmark
Og allerede nu er der en klar tendens til, at der er flere større fiskearter omkring gitterkasserne, og i større antal, end før. En udvikling som måske kan sprede sig til resten af Danmarks have via Øresund over tid.

”Øresunds store fiskebestand har givetvis en meget positiv indvirkning på de omkringliggende områders fiskebestande – fisk vandrer højst sandsynligt både ud og ind i Øresund og videre til fx Østersøen og Kattegat, hvor fiskebestandene mildest talt er i knæ grundet mange års bundødelæggelser og øget forurening. Hvis man kan gøre fiskebestandene i Øresund endnu bedre, vil det måske gavne de omkringliggende områders fiskebestande positivt. Det er i hvert fald vores teori,” forklarer Jens P. Jeppesen, Øresundsakvariet.

Forsøgsprojektet skal overvåges frem til oktober 2018 hvor det udløber og resultaterne skal behandles. Hvis resultaterne er overvejende positive vil Øresundsakvariet, Københavns Universitet og Helsingør Havne søge forskellige fonde om hjælp til et endnu større projekt med flere hundrede Biohuts udsat i mange havne omkring Øresundskysten. Hele projektet søges at bliver forskningsforankret og Øresundsakvariet vil formidle om resultaterne på mange fronter.

”Jeg har store forventninger, og kan næsten ikke vente til vi måske får gang i et endnu større projekt, som kan forbedre forholdene for fiskeynglen i Øresunds havne, så vi i hvert fald kan sikre fremtidens fisk i Øresund,” siger Jens P. Jeppesen.

Øresundsakvariet er en del af Københavns Universitets levende museer og et zoologisk anlæg. Akvariet er beliggende i Helsingør og deltager sammen med Marinbiologisk Sektion, begge under Biologisk Institut i forskning, undervisning og formidling af det omgivende havs økologi og biodiversitet.