21. september 2018

Årets ph.d.-priser 2018 uddelt på SCIENCE

Ph.d.-priser

Afhandlinger om klimaændringer på delta- og kystmiljøer i Grønland, planters kemiske sammensætning og algoritmer modtager årets ph.d.-priser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE.

Ph.d.-priserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, er blevet uddelt siden 2014 og er en hyldest til tre fremragende og berigende ph.d.-projekter i årets løb. Foruden et diplom og æren følger der 25.000 kr. med til prismodtagerne.

Formålet med prisen er:

  1. at hædre de nye dimittender på SCIENCE
  2. at markere den høje kvalitet af ph.d.-forløbene på fakultetet
  3. at fremhæve den store indsats på forsker/uddannelsesområdet, som SCIENCE står for hvert år

Årets tre modtager af SCIENCE ph.d.-pris 2018 er:

  • Ph.d. Mette Bendixen: De grønlandske deltaer under lup

Mette Bendixen, Institut for Geoscience og Naturforvaltning, IGN, tildeles SCIENCE ph.d.-pris 2018. Hun får den for sin fremragende ph.d.-afhandling ”Delta Dynamics – Evolution of Sedimentary Coasts in Greenland in a Changing Climate”. Mette Bendixens afhandling omfatter dynamikken i deltaer i Grønland, og hendes arbejde er den første undersøgelse, der beregner effekten af klimaændringer på delta- og kystmiljøer i Grønland.

”Mette Bendixen er en åben og engageret ung forsker, der har vist fremragende kompetencer ved bl.a. at benytte og kombinere informationer vha. fjernovervågning og store databaser,” understreger Bedømmelsesudvalget i sin udtalelse om tildelingen af ph.d.-prisen til Mette Bendixen. Mette Bendixen bruger det grønlandske kystsystem til at påpege den seneste vækst i grønlandske deltaer – det mest iøjnefaldende resultat i afhandlingen. Hendes forskning vil ændre perspektivet ved højarktiske kyster, der er forbundet med iskapper, og som udgør en væsentlig del af de arktiske kyster. Et delta er betegnelsen for større sedimentære aflejringer i kystområder, hvor fx floder mødes med havet.

  • Ph.d. Madeleine Ernst: Planternes kemiske sammensætning udforskes.

Madeleine Ernst, Statens Naturhistoriske Museum, SNM, tildeles SCIENCE ph.d.-pris 2018 for sin afhandling ”An evolutionary perspective on drug discovery in the plant - genus Euphorbia L. (Euphorbiaceae)”. Hun får prisen for sine banebrydende resultater indenfor nye, lovende metoder til at forudsige planters kemiske diversitet.

Bedømmelsesudvalget skriver, at Madelaine Ernst tildeles prisen for sine ret så forskellige og komplementære forskningsmetoder – bl.a. text mining, molekylær fylogeni og metabolomics. Og så er kandidaten yderst kompetent i brugen af forskellige teknikker til at undersøge de forskningsspørgsmål, som hun sigter efter at besvare. Denne alsidighed, samt et bredt overblik over de mange forskellige metoder, der kan anvendes til at fremme viden i en specifik retning, repræsenterer kvaliteter, der ikke besiddes af enhver ph.d.-kandidat. Madeleines ph.d.– afhandling inkluderer fem hovedartikler, tre som hovedforfatter, hvoraf de fire er publicerede og en under revidering.

Ph.d. Mathias Bæk Tejs Knudsen: Datalogi på et højt plan

Mathias Bæk Tejs Knudsen, Datalogisk Institut, DIKU, tildeles SCIENCE ph.d.-pris 2018 for sin afhandling ”New Results on Hashing, labeling Schemes and Algorithms”. Han modtager prisen for sit store engagement og de fornemme resultater, han har opnået undervejs i ph.d.-forløbet, hvor han har udvist en exceptionel grad af motivation, kreativitet og selvstændighed. Mathias udgav i løbet af ph.d.-forløbet 14 peer reviewed artikler, tre af dem med Mathias som eneforfatter. Flere af hans arbejder er af ekstraordinær høj kvalitet, understreger Bedømmelsesudvalget. Hans ph.d.-afhandling omhandler primært labeling schemes og grafalgoritmer, der begge hører under feltet algoritmer og hash-funktioner. Mathias publicerede desuden i løbet af sine ph.d.-studier fem artikler til de prestigefyldte konferencer STOC og FOCS. Artiklerne er af så høj standard, at de var blandt de 150 bedste resultater på verdensplan indenfor sit felt.