18. januar 2017

Stærkt forskningssamarbejde indenfor mejerisektoren

Forsøgsdeltagerne i CutDM kommer 2 gange ugentligt ind på Institut for Idræt og Ernæring for at få udleveret fødevarer

Foto af Jakob Helbig

Arla Food for Health har til formål at udforske de grundlæggende mekanismer bag effekten af komponenter af mejeriingredienser og mejeriprodukter i forhold til sundheden. Forskningssamarbejdet har sit primære fokus på tværvidenskabelig forskning indenfor tre hovedområder: 1) Forebyggelse og afhjælpning af metabolisk syndrom, 2) Forebyggelse og afhjælpning af fejlernæring og 3) Forbedring af immunforsvar.

Enmet: Mælkeproteiners betydning for det metaboliske syndrom

På Københavns Universitet modtog professor Karsten Kristiansen fra Biologisk Institut en bevilling på i alt 3.5 mio. kr. til Enmet-projektet, hvor formålet er at udforske, hvordan indtag af mælkeproteiner påvirker stofskiftet og energibalance.

”Mælkeproteiner synes at påvirke stofskiftet og energibalance på en helt anden måde end andre dyre- eller plantebaserede proteinkilder”, fortæller professor Karsten Kristiansen. Han fortsætter ”Derfor er formålet med Enmet-projektet at udforske de virkninger, som indtag af både uforarbejdede og forarbejdede mælkeproteiner har på stofskiftet og på kroppens energibalance og desuden at belyse de molekylære mekanismer, der styrer de ernæringsmæssige effekter af en kost, der indeholder mælkeproteiner.

Enmet-projektet løber fra 2016 til 2017, og resultaterne viser, at mus der fodres med mælkeproteiner tager mindre på, har langt mindre fedtdepoter og bibeholder en bedre insulinsensitivitet end mus der fodres med andre animalske proteiner. Fremtidige humane interventionsforsøg er nødvendige for at vise, om noget lignede gør sig gældende hos mennesker.

CutDM: Lav-kulhydrat kosts betydning for blodsukkerregulering hos type 2-diabetikere.

Bispebjerg Hospital gennemfører CutDM, i samarbejde med flere institutioner og hospitalsafdelinger ved Københavns og Aarhus Universiteter. CutDM undersøger om en kost med let reduceret indhold af kulhydrater og et højt indhold af protein forbedrer glukoseregulationen ved Type 2 diabetes. Dette vil kunne reducere risikoen for sendiabetiske komplikationer. CutDM har modtaget en bevilling på 4 mio. kr. og løber fra 2016 til 2017. Lederen af CutDM er overlæge, dr.med. Thure Krarup fra Endokrinologisk afdeling på Bispebjerg Hospital.

De foreløbige resultater i et akutstudie er positive og viser, at glukosekoncentrationerne nedsættes markant hos diabetikerne allerede de første dage efter en moderat reduktion af kostens kulhydratindhold.

”Undersøgelserne har potentiale til at reformere kostanbefalingerne ved type 2-diabetes og måske også hos individer, der er disponeret for og med risiko for at udvikle type 2 diabetes”, siger overlæge Thure Krarup og fortsætter ”Hvis de positive resultater bekræftes i vore igangværende undersøgelser - og det forventer vi - vil vi fortsætte med undersøgelser af personer uden diabetes, hvor vores hypotese er, at nogle befolkningsgrupper vil kunne profitere af en kost med et højere proteinindhold.

Senest har også professor Henrik Friis ved Institut for Idræt og Ernæring modtaget en bevilling på omkring 5 mio. kr. til projekt MagMam, der blandt andet har til hensigt at undersøge virkningerne af mælkeproteinkoncentrat i behandlingen af moderat akut underernæring.

En styrkelse af konkurrenceevnen

Lederen af Arla Food For Health, Philip Rijken ser samarbejdet som en styrkelse af et allerede tæt og velfungerende samarbejde med Aarhus og Københavns Universitet. Det forpligtende partnerskab skaber nemlig nye muligheder for at gøre bedst mulig brug af den disponible ekspertise hos de tre parter:

"Når vi aktivt kombinerer vores respektive ekspertiser og leder efter synergier undervejs, så kan vi opnå mere, end vi ville have kunnet hver for sig. Og samarbejdet; muligheden for at lære og interagere giver os nogle muligheder for at innovere og skabe en ny viden, som styrker både Arlas og universiteternes konkurrence evne på lang sigt”, siger Head of Arla Food for Health Philip Rijken.

Andre projekter finansieret via Arla Food for Health er:

- Stimmune ved professor Per Sangild, Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet
- Omnisam, ved professor Derek Victor Byrne, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
- Valorisation-Infantbrain ved lektor Lars Hellgren, Institut for Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet
- DairyMat ved lektor Marianne Hammershøj, Institut for Fødevarer, Fødevarekemi og -teknologi, Aarhus Universitet
- Take ved professor, dr. med. Niels Møller, Institut for Klinisk Medicin, Medicinsk Forskningslaboratorium, Aarhus Universitet

Mere information om Arla Food for Health kan fås ved henvendelse til

Kristian Levring Madsen
Kommunikationsansvarlig, Institut for Idræt og Ernæring
Mail: kma@nexs.ku.dk, Telefon: 4048 1684