24. maj 2017

Bygger bro mellem erhvervslivet og Københavns Universitet

Erhvervspris

Den 38-årige lektor Søren Stobbe fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet har modtaget SCIENCE Erhvervspris 2017, som uddeles af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU. Prisen får Søren Stobbe for at realisere sin forskning i erhvervsmæssig sammenhæng og samtidig inspirere sine studerende til at gøre det samme. Ligeledes modtog den 35-årige adjunkt Mads Fiil Hjorth fra Institut for Idræt og Ernæring og den 35-årige postdoc Svend Roesen Madsen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere. Den fik de for at udmønte deres forskning i erhvervssammenhæng og samtidig inspirere andre. SCIENCE Erhvervspris 2017 er på 75. 000 kr. – KUs største pris – mens de to forretningsmindede unge forskere deler den anden pris, så de hver især får 37.500 kr. til deres arbejde.

Der fulgte et diplom og penge med, da SCIENCE Erhvervspriser 2017 blev uddelt på Carlsberg i København. Fra venstre: Dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, John Renner Hansen, prismodtager Svend Roesen Madsen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, prismodtager Mads Fiil Hjorth, Institut for Idræt og Ernæring. prismodtager Søren Stobbe, Niels Bohr Institutet, Anne Skriver, Christian Hansen, medlem af det eksterne bedømmelsesudvalg og prodekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Erik Bisgaard Madsen.

Det er en god ide for både én selv og samfundet som helhed, hvis man som forsker også tænker i forretningsmæssige baner - ikke udelukkende i forskning og undervisning. Og det er der brug for, hvis vi skal løse mange af de store problemer og udfordringer, som vi står overfor og samtidig skabe arbejdspladser og god national økonomi og dermed i sidste ende bevare vores velfærdssamfund.

Det er væsentlige årsager til, at Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU har indstiftet SCIENCE Erhvervspris, der går til forskere på fakultetet, som har omsat deres forskning i samarbejde med eksisterende virksomheder eller etablering af egne, nye firmaer.

At der er brug for entreprenante forskere på KU blev understreget af Anne Skriver, Vice President, Global Application Food Cultures & Enzymes Chr. Hansen, som stod for overrækkelsen af årets erhvervspriser, der fandt sted i Pompeji-salen på Carlsberg Akademi på Vesterbro i København.

”Der skal både være grundforskning og mere erhvervsrettet forskning på universiteterne. Det har vi brug for i erhvervslivet, og det har vi brug for i Danmark – for at skaffe viden, vækst og beskæftigelse. Og det er i interfacet mellem erhverv og universitet at innovation bliver interessant. Vi skal lære af hinanden – samarbejde. Ikke nødvendigvis kunne det samme eller konkurrere på vores kernekompetencer. Men bringe det bedste vi kan i spil fra begge verdener. Og det er noget af det, som jer der modtager denne erhvervspris kan,” sagde Anne Skriver fra Christian Hansen bl.a. i sin tale til prismodtagerne.

Spin-off og folkelig outreach

I år går hovedprisen SCIENCE Erhvervspris 2017 til lektor Søren Stobbe fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

Det eksterne bedømmelsesudvalg, bestående af repræsentanter fra Chr. Hansen, Haldor Topsøe, Arla og Netcompany, siger i forbindelse med valget af lektor Søren Stobbe: ”At han med et stærkt erhvervssamarbejde, virksomhedsudvikling og innovation har bidraget til at bringe vigtig viden i spil uden for universitetet. Det er sket gennem en flot portefølje, der blandt andet involverer flere patenter og licensaftaler, partnerskaber med eksterne virksomheder, omfattende folkelig outreach og ikke mindst grundlæggelse af to spin-off virksomheder. Oven i har Søren Stobbe et stærkt engagement i at få studerende til at tænke erhvervsdelen ind i deres forskning”.

Søren Stobbe har i mange år forsket i nanofysik og kvantemekaniske effekter i lys-stofs vekselvirkning. Herunder udvikling af en foton-chip, hvor man kan styre de enkelte fotoner. Udviklingen af en pålidelig enkeltfotonkilde er et første skridt mod en fremtid, hvor fotonisk kvanteteknologi kan finde anvendelse indenfor for eksempel ubrydelig kryptering eller måske ovenikøbet et kvantebaseret internet. Det sker på et tidspunkt, hvor Københavns Universitet i samarbejde med Microsoft er i gang med at bygge verdens første kvantecomputer i kapløb med andre store firmaer og forskningsinstitutioner rundt om i verdenen.

Selv siger Søren Stobbe om tildelingen af SCIENCE Erhvervspris 2017:

Lektor Søren Stobbe fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet

”Jeg er meget glad for prisen og den anerkendelse af mit arbejde, som den repræsenterer. Jeg har i mange år forsket i nanofysik og kvantemekaniske effekter i lys-stof vekselvirkning men er i stigende grad blevet interesseret i kommercialisering og erhvervssamarbejde.

"Jeg ønsker at dele de teknologier, som jeg udviklede for at drive grundforskningen til nye højder med resten af verden som medspiller. Det er godt at dele, men man står hurtigt med et finansieringsproblem. Det gik op for mig, at løsningen var at stifte et privat selskab.  Foreløbigt har jeg startet to spinouts, og jeg finder det enormt lærerigt, hårdt og sjovt, og jeg håber, at jeg i fremtiden kan være med til at starte endnu flere i samarbejde med nye generationer af ph.d.-studerende og postdocs”.

Lektor Søren Stobbe modtager for sin indsats et hædersdiplom, en vandrepokal samt 75.000 kr. til faglige formål.

Fremstød mod antibiotika-resistens

I år deles SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere af to. Nemlig postdoc Svend Roesen Madsen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskabog adjunkt Mads Fiil Hjort fra Institut for Idræt og Ernæring. De deler prisen og modtager hver især 37.500 kr. til deres arbejde. Og pudsigt nok er de to prismodtagere gamle gymnasiekammerater fra Skive og glæder sig over, at de nu skal dele årets SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere.

Svend Roesen Madsen får prisen for sit arbejde med at søge efter løsninger på det store problem med resistens mod antibiotika.

Det eksterne bedømmelsesudvalg skriver bl.a. i sin afgørelse: ”At Svend Roesen Madsen har udmærket sig i forbindelse med et stærkt erhvervssamarbejde og et stort engagement i at inspirere studerende til erhvervssamarbejde med mindre virksomheder og dermed brobygning mellem hans fagområde og relevante virksomheder.

Svend Roesen Madsen siger i forbindelse med prisen:

Postdoc Svend Roesen Madsen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab

”Resistens mod antibiotika er et kæmpe og accelererende problem i verden i dag, der truer vores muligheder for at behandle selv simple infektioner. Som industriel postdoc arbejder jeg sammen med firmaet Fermentationexperts AS, der producerer innovative og mælkesyrefermenterede foderprodukter. Samarbejdet har ledt til optimering og en ny forståelse af produkterne, der kan reducere – og i nogle tilfælde helt eliminere – forbruget af antibiotika hos de landmænd, der anvender det.

"Jeg er utrolig stolt over at modtage prisen. Ikke mindst, fordi det sætter fokus på kampen mod antibiotika-resistens.Jeg er også glad for at kunne slå et slag for tilføjelsen af mælkesyrefermenterede planter/grøntsager i kosten til mennesker – det er ikke kun sundt for dyrene”.

Diæt skåret til den enkelte

Svend Roesen Madsens gymnasiekammerat fra Skive, og som nu skal dele prisen med sin gamle ven fra Midtjylland, er adjunkt Mads Fiil Hjorth fra Institut for Idræt og Ernæring, som forsker i bl.a. vægttab.

Det eksterne bedømmelsesudvalg skriver om tildelingen af prisen til Mads Fiil Hjorth: ”At han arbejder med måling af enkle, men nye biomarkører i forbindelse med vægttab eller vægt-fastholdelse. Det vil gøre det muligt for den enkelte at vælge netop den diæt, som vedkommende mest sandsynligt vil tabe sig ved. Mads bidrager med løsninger til et væsentligt samfundsproblem (fedme og diabetes) i samarbejde med en international virksomhed, som også bidrager med midler til yderligere forskning og udvikling. Oven i kommer hans stærke engagement i at kommunikere sin forskning til både børn, unge og voksne. Mads er derfor den ene af to gode ambassadører for SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere 2017.

Adjunkt Mads Fiil Hjorth siger om pristildelingen:

Adjunkt Mads Fiil Hjorth fra Institut for Idræt og Ernæring

”Skal du skære ned på fedtet eller kulhydraterne, hvis du vil tabe dig? Det spørgsmål har været forsøgt besvaret gennem de seneste mange årtier, og vi har nu svaret – ingen vægttabsdiæt passer til alle, men kan bestemmes ud fra simple biomarkører inden vægttabet igangsættes.

"Jeg er beæret over prisen, der understreger vigtigheden af denne personificerede ernæring for de mange millioner af mennesker, der ønsker at tabe sig”.

Hvad skal der til for at få priserne

Nogle af kriterierne for at blive tildelt de to erhvervspriser er bl.a.:

 • At være pioner og sætte nye perspektiverende standarder inden for sit felt
 • At bidrage til at implementere ny viden/teknologi til gavn for en virksomhed/et erhverv
 • At have medvirket til forbedret konkurrenceevne for en virksomhed
 • At inddrage undervisere fra virksomheder eller organisationer
 • At have bidraget til videnoverførsel til små og halvstore virksomheder.
 • At indgå licensaftaler
 • At etablere et firma
 • At understøtte studerende i at udvikle konkrete ideer og kompetencer indenfor innovation og entrepreneurskab
 • At inspirere (andre) studerende eller andre forskere til nye opfindelser

Hvem står for udvælgelsen

Den eksterne bedømmelseskomite består af:

 • Vice President, Global Application Food Cultures & Enzymes Chr. Hansen, Anne Skriver
 • Adm. direktør Netcompany, Carsten Gomard
 • Senior forsker Haldor Topsøe, Stig Helveg
 • Senior R&D Manager Arla Foods, Henrik Jørgen Andersen

Prisernes historie

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, indstiftede i 2014 SCIENCE Erhvervspris for at hædre og fejre forskere og forskergrupper, der i særlig grad får bragt deres viden i spil uden for universitetet.

I 2015 blev SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere indstiftet for at fastholde og øge fokus på dette område. Prisen er til forskere, som er i begyndelsen af deres karriere - fra ph.d. over postdoc til lektor.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har tidligere tildelt SCIENCE Erhvervspris til:

 • 2014 – Professor Claus Felby, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
 • 2015 – Professor Renate Müller, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
 • 2016 – Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut

SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere er tidligere blevet tildelt:

 • 2015 – Postdoc Carl Meusinger, Kemisk Institut
 • 2016 – Lektor Jeppe Vinther, Biologisk Institut