Billeder fra arrangementet "UCPH Arctic Symposium"

Ca. 170 unge kandidatstuderende, ph.d.-studerende og fastansatte forskere, der har interesse for den arktiske forskning på Københavns Universitet, satte forleden hinanden i stævne for at undersøge mulighederne for at arbejde på tværs af gængse faggrænser, fakulteter - og få gode råd om finansiering af projekter.

Fotoserie: Ali Roshanzamir, SCIENCE Kommunikation

Thomas Bjørnholm, prorektor for forskning på Københavns Universitet

Thomas Bjørnholm, prorektor for forskning på Københavns Universitet, byder velkommen til omkring 150 deltagere i et fyldt festauditorium på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Professor Minik Rossing, Statens Naturhistoriske Museum

Professor Minik Rossing fra Statens Naturhistoriske Museum, talte om mulighederne for tværgående forskning i Grønland.

Publikum lytter begejstret med 100 % koncentration!

Publikum lytter begejstret med 100 % koncentration!

Diskussionslysten var stor blandt deltagerne under pauserne.

Diskussionslysten var stor blandt deltagerne under pauserne.

Faglig diskussion om projekter

Morten Pejrup, prodekan for forskning på SCIENCE

Morten Pejrup, prodekan for forskning på SCIENCE

Mødedeltager stiller spørgsmål

Der blev stillet skarpe spørgsmål under arrangementet.

Historiker, Bo Lidegaard

Historiker, Bo Lidegaard, betonede vigtigheden af at intensivere polarforskningen og dermed styrke Grønland og Danmarks betydning i international sammenhæng.

Læs nyheden "Den arktiske forskning skal styrkes og flytte grænser"