6. oktober 2016

Når havene bliver varmere, flygter fiskene til køligere områder

Klimaændringer

Fisk, der lever på koralrevet, er vant til at tilpasse sig ændringer i havet pga. den globale opvarmning. Men ny forskning viser, at fiskene alligevel vælger at finde helt nye leveområder, hvor havet er køligere.

Photo: Jodie Rummer, JCU

Forskningen har i de senere år vist, at nogle af koralrevets smukke fisk i et vist omfang er i stand til at tilpasse sig den globale opvarmning og på relativ kort tid omstille sig de nye forhold i revene.

Men nu vækker en ny forskningsundersøgelse opsigt. Undersøgelsen kombinerer flere forskellige forsøgsopstillinger, bl.a. én hvor fiskene som noget nyt selv kan vælge deres foretrukne temperatur i modsætning til tidligere forsøg, hvor fiskene blev tvunget til at opholde sig ved højere temperaturer. De nye resultater viser et mere nuanceret billede af fiskenes skæbne under global opvarmning – nemlig at nogle arter selv kan afgøre, om de vil tilpasse sig, relokalisere eller dø (”Adapt, move or die”). Fx. er de farverige blågrønne jomfrufisk, Chromis viridis, der lever på det australske koralrev, i stand til at tilpasse sig havstigninger på op til 2-4 graders celsius, men hvis de får den mindste chance for at finde køligere leveområder - så flytter de! -

"Når fisken skal forsøge at tilpasse sig en situation med stigende temperaturer, så får det fysiske konsekvenser. De bliver bl.a. dårligere til at håndtere stress, deres reproduktion ændres - og deres vækst forandres, siger Adam Habary, marinbiolog og tidligere specialestuderende fra Københavns Universitet. "Men finder de områder med køligere vand, som svarer til den temperatur, fisken har tilpasset sig gennem tusinder af år, så undgår fiskene de fysiologiske ændringer.

Adam Habary har sammen med forskere fra University of Texas i USA, Biologisk Institut på Københavns Universitet og James Cook University samarbejdet om undersøgelsen, der netop er blevet offentliggjort i tidsskriftet Global Change Biology.

Fiskene på koralrevet står overfor en gigantisk udfordring. Havene opvarmes hurtigere af den globale opvarmning end landområderne, og mange fisk bliver nødt til at omstille sig hurtigt for at undgå at dø. Tidligere forskningsundersøgelser viser, at fisk og dyr er ganske gode til at tilpasse sig nye forhold - også når det gælder ændringer i temperaturerne. Så længe det sker over tid. Tidligere tilpasninger er sket med en stigning på 1 grad celsius pr. million år. Den udfordring, fiskene lever med nu, er en temperaturstigning på 2-4 grader inden udgangen af dette århundrede!

Hvad nu, hvis fiskene flytter og finder køligere leveområder i havet tættere på polerne eller på dybere hav? Professor John Fleng Steffensen, Marinbiologisk Sektion, Biologisk Institut, Københavns Universitet siger: - "Der er allerede tegn på, at mange fisk på koralrevene er flyttet til køligere have og farvande. Den blågrønne jomfrufisk, for eksempel, lever normalt på et meget lille område på koralrevet og bevæger sig sjældent længere væk end 20 meter fra 'hjemmet'. Korallerne kan ikke flytte sig så hurtigt som den globale opvarmning kræver, så det er kun fiskene, der kan forsøge - så at sige - at redde eget skind ved at søge til køligere vande"

Opvarmning af verdenshavene sker sjældent efter en støt opadgående kurve. Desværre sker de mest alvorlige opvarmninger meget pludseligt og øger temperaturen betragteligt på ganske kort tid. Selvom opvarmningen ofte blot er kortvarig, så kan fisk og koraller ikke nå at omstille sig. Det er bl.a. set i foråret 2016 på Great Barrier Reef efter El Ninos hærgen med massiv fiske- og koraldød til følge.

Forskningen er støttet af generalmajor J. F. Classen fonden, Frøken Ellen Backes og Margaret Munn Tovborg Jensens Fonde, Familien Muller-Geiels fonden samt et ARC Super Science Fellowship og ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies at JCU.

Link

http://bioold.science.ku.dk/jfsteffensen/Publications/GCB_2016_Habary.pdf