13. maj 2015

Ung kemiker genopfinder ren luft til industri

Prisvinder

Luftforurening er skyld i hvert ottende dødsfald i verden og en lang række lande er nu på vej med strammere regler for virksomheders udledning af forurenet luft. Carl Meusinger er forsker ved Kemisk Institut på Københavns Universitet og arbejder for at forurenende industrivirksomheder kan få forskningsbaserede luftrenserløsninger fra Københavns Universitet. Derfor har Meusinger nu modtaget ”SCIENCE erhvervspris for yngre forskere”. Det er første gang Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet uddeler prisen, der foruden æren er på 75.000 DKK, der skal gå til faglige formål.

Jan Mousing, adm. direktør i SEGES; Erik Bisgaard Madsen, prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde; Renate Müller, Institut for Plante- og Miljøvidenskab (modtog Erhvervsprisen 2015) og John Renner Hansen, dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Carl Meusinger (2. fra højre) modtog d. 12. maj SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere 2015. På billedet ses desuden (fra venstre mod højre): Jan Mousing, adm. direktør i SEGES; Erik Bisgaard Madsen, prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde; Renate Müller, Institut for Plante- og Miljøvidenskab (modtog Erhvervsprisen 2015) og John Renner Hansen, dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Foto: Joakim Groth

Carl Meusinger arbejder som såkaldt erhvervs-postdoc på Kemisk Institut, Københavns Universitet (KU). Her deler han sin tid mellem industriel problemløsning i erhvervsvirksomheden INFUSER A/S, forskning for Copenhagen Center for Atmospheric Research (CCAR) og undervisning for Kemisk Institut. Positionen som bindeled mellem privat erhverv og offentlig forsknings- og undervisningsinstitution kalder han selv for et ”kreativt smørhul”.

Link til DRs P1 om luftrenseren under overskriften: Samarbejde mellem universitet og iværksætter udløser prestigefuld pris

"Min forskningsgruppe (CCAR) modtager spørgsmål fra virksomheder, der har et reelt problem. De risikerer at blive lukket af miljømyndighederne, hvis de bliver ved med at forurene!

Carl Meusinger

Post Doc

Kemisk Institut

Københavns Universitet

”CCAR modtager spørgsmål fra virksomheder, der har et reelt problem. De risikerer at blive lukket af miljømyndighederne, hvis de bliver ved med at forurene. Det kildrer vores akademiske nysgerrighed, så vi begynder at forske i nogle uhyre spændende spørgsmål. Men vi kan ikke nøjes med at være akademiske. Vores partnere i INFUSER vil til enhver tid forlange, at vores løsninger kan føres ud i livet. Det tvinger os til hele tiden at være maksimalt kreative”, forklarer Meusinger.

Post Doc Carl Meusinger i Kemisk Instituts luftrensningslaboratorium "AIR-Lab UCPH". Foto: Jes Andersen.

Nyskabende metode afprøvet i virkelige virksomheder

Partnerskabet mellem INFUSER og KU har foreløbig ført til luftrensnings-anlæg for en vandrensningsvirksomhed i Århus, en snackproducent i den svenske by Torekov og en foderfabrikant i Jelling. Alle tre installationer har formået at nedbringe luftforureningen betragteligt og flere industrivirksomheder i både ind- og udland er nu på vej ind på kundelisten. INFUSER kan nemlig fjerne flere forurenende stoffer end nogen konkurrerende metoder. De kan gøre det med et lavere energiforbrug og INFUSERS hovedmetode Gas Phase Advanced Oxidation eller GPAO kræver minimalt vedligehold og fjerner behovet for at bygge kostbare skorstene.

Atmosfærens egen naturlige luftrensningsproces

Luftforurening består af kemiske stoffer i gasfase. Det betyder, at der er langt imellem molekylerne, og det gør dem ofte vanskelige at fjerne. Tidligere ville de fleste have valgt enten at brænde stofferne af, fryse dem ned, opfange dem med et filter, eller helt enkelt bygge en skorsten så høj, at stofferne blev fortyndet inden de ramte jorden. INFUSERS GPAO-metode er opfundet på KU og benytter sig af atmosfærens egen naturlige luftrensningsproces. Ved at tilsætte ozon og accelerere med ultraviolet lys, sætter man en kemisk reaktion i gang, der gør gasmolekylerne ”klistrede”. Enkeltmolekyler klistrer sammen og bliver til store støvkorn. Og hvor gas er svær at fjerne, er støv nemt.

INFUSER testanlæg installeres hos den tyske industrigigant Georg Fischer

Prismodtager udvidede virkefelt for luftrenser

Da INFUSERs samarbejde med KU begyndte i 2012 havde forskerne på Kemisk Institut vist, at GPAO-metoden kunne fjerne benzen, toluen, xylen og ethylbenzen. Siden Meusinger kom til i 2013 har han været en drivende kraft i at udvide virkningsområdet for metoden. Blandt andet ved at vise at metoden kan hjælpe autolakererer, jernstøberier og polystyrenfabrikanter. Resultaterne er i færd med at åbne døre hos større industrivirksomheder i både Tyskland og Kina.

Uundværligt bindeled mellem forretning og forskning

Ifølge INFUSERs CEO Lars Nannerup kan hans virksomhed takke Carl Meusinger for en stor del af fremgangen.

"Vores tætte samarbejde med universitetet har været altafgørende for os, både som reference, rekrutteringsbase samt som udviklingspartner!

Lars Nannerup

CEO

INFUSER A/S

”Vores tætte samarbejde med universitetet har været altafgørende for os, både som reference, rekrutteringsbase samt som udviklingspartner. Carl har udmærket sig specielt som et uundværligt bindeled mellem forretning og forskning, og så har han været en konstant kilde til konstruktiv støtte for det tekniske hold hos INFUSER”, siger Nannerup.

INFUSER modtager støtte fra ”Fornyelsesfonden” et officielt initiativ under Erhvervs- og Vækst-Ministeriet i Danmark. Virksomheden ejes i fællesskab af ledelsen og investerings- og udviklingsselskabet CAPNOVA A/S. Carl Meusingers forskning for INFUSER og KU har fået støtte fra Innovationsfonden.

Ekstra information

  • Yderligere oplysninger om CCAR: Carl Meusinger +45 21 18 11 56 eller mail came@kiku.dk
  • Yderligere oplysninger om INFUSER A/S: Lars Nannerup ln@infuser.eu (+45) 2242 4455
  • Yderligere oplysninger om prisen og KUs erhvervssamarbejde: Erik Bisgaard Madsen, prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde, på mobil 40 45 08 83 eller proem@science.ku.dk
  • Yderligere information om helserisiko ved luftforurening: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/