12. maj 2015

Hun løser problemer med naturens egne metoder

Erhvervspris 2015

Den 55-årige professor Renate Müller fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab, PLEN, på Københavns Universitet modtager årets "SCIENCE Erhvervspris 2015". Prisen uddeles af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Renate Müller får prisen på 75.000 DKK for sit arbejde inden for plantevidenskab og sin store evne til at omsætte sin forskning til konkrete miljøvenlige produkter og teknologier for gartnerier og landbruget.

Renate Müller (i midten) modtog d. 12. maj SCIENCE Erhvervspris 2015. På billedet ses desuden (fra venstre mod højre): Jan Mousing, adm. direktør i SEGES; Erik Bisgaard Madsen, prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde; Carl Meusinger, Kemisk Institut (modtog Erhvervsprisen 2015 for yngre forskere) og John Renner Hansen, dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Foto: Joakim Groth

Nutidens forbrugere er meget miljøbeviste. De foretrækker, at planter og blomster bliver dyrket uden eller med meget få sprøjtemidler.

Men kan det lade sig gøre at producere pæne kompakte planter – fx uden brug af væksthæmmere, også kendt som stråforkortere?

Det arbejder professor Renate Müller ihærdigt på. Hun forsker bl.a. i alternativer til de kemiske væksthæmmere og har udviklet ”en naturlig teknik”, som hjælper med at regulere plantevæksten på en miljøvenlig måde.

Hendes arbejde er til stor gavn for erhvervslivet og samtidig i tråd med forbrugernes krav om produkter, der ikke indeholder kemi i større mængder. Renate Müller har sammen med sin forskergruppe udviklet en teknologi, som gør det muligt at overføre gener fra en naturlig forekommende bakterie til blomster og andre prydplanter. Denne teknologi udnytter naturens mangfoldighed og bygger på en naturlig overførsel af ønskede egenskaber. Planter forædlet med denne metode klassificeres ikke som GMO og tilfredsstiller dermed forbrugernes ønsker.

Renate Müller har udviklet en "naturlig teknik", som kan regulere plantevæksten på en miljøvenlig måde. Foto: Privatfoto

Tilfredse kunder og flere arbejdspladser

Hendes forskning og udvikling af denne teknologi er et rigtig godt eksempel på, at forskning og erhvervslivet har fælles interesser over for samfundet: at skabe miljørigtige løsninger og samtidig generere indtjening for virksomheder og dermed få etableret flere arbejdspladser.

Kai Lønne Nielsen, R&D manager, i firmaet Queen/Knud Jepsen a/s, siger om sit samarbejde med professor Renate Müller:

"Vi er meget glade for samarbejdet med Renate Müller og Københavns Universitet. Ved at bruge naturlig transformation og dermed skabe planter, der som udgangspunkt har en naturlig kompakthed, kan vi som forædlingsvirksomhed ved traditionel planteforædling skabe planter, der ikke har brug for vækstregulering. Naturlig transformation er en biologisk proces, der også sker ude i naturen. Derfor er der ikke tale om GMO-planter. Resultatet er, at planterne vokser naturligt i gartneriet – uden hjælpestoffer – og dermed er et godt bæredygtigt produkt til forbrugerne".

Interessant i industriel sammenhæng

Renate Müllers forskning og udvikling af nye teknikker som alternativer til pesticider åbner op for store muligheder i industriel sammenhæng. Hun har indleveret to patentansøgninger sammen med erhvervspartnere og er dybt engageret i samarbejde med såvel større som mindre virksomheder for at spare på de kemiske stoffer til glæde for os mennesker og naturen generelt. Et vigtigt skridt i retning af en bæredygtig planteproduktion herhjemme og på internationalt plan.

Renate Müller fik overrakt prisen af Jan Mousing, adm. direktør i SEGES

Renate Müller siger om prisen:

"Prisen understreger, at jeg arbejder inden for et vigtigt område, som på sigt kan løse nogle af problemerne med al for meget kemi i naturen. Samtidig er jeg glad for, at vores forskning og udvikling af nye teknikker kan være med til at styrke erhvervslivet og dermed skabe arbejdspladser til gavn for velfærdsamfundet og dermed os borgere".

Renate Müller er internationalt kendt for sit arbejde og en flittig gæst på konferencer rundt om i verden. Samtidig gør hun et stort arbejde for at skabe forbindelse mellem sine studerende og erhvervslivet uden for universitetet.

Med prisen følger 75.000 kr. til at understøtte Renate Müllers forskning og udvikling af nye teknikker.

Kontakt

Yderligere oplysninger om forskningen:
Renate Müller på mobil 93 56 52 04 eller mail: ren@plen.ku.dk
Kai Lønne Nielsen på mobil 25 32 81 66 eller mail: kai@queen.dk 

Yderligere oplysninger om prisen og KU's erhvervssamarbejde:
Erik Bisgaard Madsen, prodekan for Erhvervs- og myndighedssamarbejde, på mobil 40 45 08 83 eller proem@science.ku.dk