22. maj 2014

Årets SCIENCE-underviser gør hårdt kemikursus let

Årets Underviser 2014

Det kommer næppe bag på nogen, at et fag med navnet "Kvantekemi og teoretisk spektroskopi" bliver opfattet som hårdt af de kemistuderende. Alligevel har kursisterne indstillet kursusansvarlige Stephan Sauer til Science's nye undervisningspris. Studenterrepræsentanter fra samtlige SCIENCE-uddannelser har udvalgt computerkemikeren til prisen som "Årets Underviser ved Science 2014".

Stephan SauerGodt humør gør kursus tilgængeligt

Sauer er lektor ved Kemisk Institut og har specialiseret sig i computerstøttet beregningskemi. De studerende begrunder blandt andet valget med, at:

”Sauers gode humør og engagement har været med til at gøre undervisningen i et ellers hårdt kursus tilgængeligt og samtidigt have et højt fagligt niveau”.

Mange populære undervisere i opløb

Hele 43 undervisere fra hele Science var indstillet til den prestigefulde pris. De mange indstillinger kom fra studerende, der enkeltvis og i grupper havde sat ord på hvad en god underviser er. Selve udvælgelsen har studerende i Sciences fagråd stået for.

Studerende lægger vægt på multimedier i undervisning

I deres begrundelse for udvælgelsen lægger de studerende blandt andet vægt på, at Stephan Sauer selv har udarbejdet undervisningsmateriale, at hans noter er forbilledlige, og ikke mindst, at han har eksperimenteret med nye medier.

”Han har optaget forelæsningerne på video og hurtigt gjort dem tilgængelige for de studerende, hvilket de har været meget begejstrede for og kaldt det for "et innovativt supplement til eksamenslæsningen". Netop disse videoer har vi lagt stor vægt på i vores valg af årets underviser, og vi håber at dette initiativ vil være til inspiration for mange andre”, skriver fagrådsmedlemmerne i deres begrundelse.

Når studerende har brug for hjælp er Sauer altid klar med råd og dåd.

Fakultet udskrev pris for at hylde  gode undervisere

Det er første gang at det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet uddeler undervisningsprisen. Direktionen på Science fortæller at formålet er at synliggøre betydningen af den gode undervisning, det gode undervisningsteam og den gode underviser.

”Uddannelse og undervisning er kerneopgaver ved SCIENCE. Derfor er det vigtigt at værdsætte og fejre de mange undervisere, der kan og vil gøre noget særligt for undervisningen” skriver direktionen i en meddelelse.