27. august 2012

Nyt forskningscenter skal skabe bæredygtige land- og skovbrugssystemer

Nye løsninger

Den 29. august åbner Københavns Universitet et tværfagligt forskningscenter, der samler forskningsmiljøer fra universiteter, industri og offentlige myndigheder med henblik på at skabe konkrete løsninger på, hvordan vi i 2030 kan fordoble den globale produktion af fødevarer og biomasse på mere bæredygtige måder. 

 

  

Centrets leder, professor Lars Stoumann Jensen fra SCIENCE- Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, siger:

 

- Det er altafgørende, at vi i den kommende tid finder nye og revolutionerende måder at fordoble fødevare- og biomasseproduktionen, så det belaster miljøet og klimaet mindst muligt. Med det nye center skaber vi en platform for at kunne løse denne udfordring.

 

Centeret hedder Centre for Sustainable Agriculture and Forestry Systems (SAFor).

 

Centerets forskellige forskningsmiljøer kombinerer ekspertviden i landbrugs- og skovbrugssystemer, systemmodellering samt samfundsvidenskabelige og humanistiske analyser.

 

Åbning

Fødevareminister Mette Gjerskov åbner centret onsdag den 29. august på Dansk Arkitektur Center i København.

Foruden universitetsfolk vil der også være repræsentanter fra erhvervet og interesseorganisationer, som alle vil give deres input til, hvilke udfordringer og potentielle løsninger centret bør fokusere på.

For yderligere oplysninger kontakt Lars Stoumann Jensen på mobil 21 22 20 39.