3. december 2012

Forskning i spædbørns sundhed får millionbeløb af Det Strategiske Forskningsråd

Børnesundhed

Hvordan påvirker fødsel, mælk og tarmbakterier spædbørns tidlige udvikling? Og kan visse mælkesyrebakterier forebygge og behandle børneinfektioner? Disse spørgsmål vil professor Per Torp Sangild og professor Kim Fleischer Michaelsen fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet besvare med forskningsprojekterne NEOMUNE og ProbiComp. 

Projekterne har netop fået henholdsvis 35.583.641 kr. og 11.497.415 kr. af Det Strategiske Forskningsråd.


Forskningsprojektet NEOMUNE bliver ledet af professor Per Torp Sangild. Projektet vil skabe mere viden om, hvordan børns infektionsmodtagelighed og tarm- og hjernefunktion bliver påvirket af fødsel, forskellig type mælk og sammensætning af tarmbakterier.

Photo: Bonnie U. GruenbergNyfødte børn skal efter fødselen tilpasse sig en helt ny ernæring og kommer her i kontakt med milliarder af bakterier i mave‐tarmsystemet.

Hyppige fordøjelsesforstyrrelser og infektions-sygdomme hos spædbørn har vist, at mange børn har svært ved at tilpasse sig deres nye miljø. Sværest er det for børn, der fødes for tidligt eller med lav fødselsvægt.

Forskerne ved allerede at kejsersnit, antibiotika og mælkekomponenter påvirker immunsystemet, hjernen og tarmens bakterier i en eller anden grad. Men der mangler viden om, hvordan sådanne faktorer helt præcist påvirker børns tidlige udvikling.

 - Forskningsprojektet involverer både børneafdelinger på hospitaler herhjemme og i udlandet og fødevarevirksomheder fordi solid grundvidenskab kombineret med anvendelsesorienteret forskning giver os de bedste muligheder for at skabe fremskridt på området, siger professor Per Torp Sangild.

NEOMUNE vil desuden skabe et internationalt forskningsnetværk, som sammenligner studier på raske og syge spædbørn med modelstudier i grise og mus. 

Beløb bevilget af Det Strategiske Forskningsråd: 35.583.641. Samlet beløb inklusiv medfinansiering: 73.492.626 kr.

Forskningsprojektet ProbiComp

ProbiComp bliver ledet af professor Kim Fleischer Michaelsen. Projektet vil dokumentere, om probiotika, også kaldet mælkesyrebakterier, kan forebygge og behandle infektioner hos børn.

Flere studier tyder nemlig på, at visse mælkesyrebakterier kan forebygge og behandle diarré, astmaeksem og luftvejsinfektioner hos børn.  

Forskerne vil derfor teste en lovende probiotika-stamme, BB‐12, der produceres af Chr. Hansen A/S på en gruppe af spædbørn mellem 9 og 15 mdr., da det er en periode, hvor mange børn starter i vuggestue og får mange infektioner.

Hensigten er at undersøge, om denne stamme af mælkesyrebakterier kan reducere antallet af dage, hvor børnene er hjemme fra vuggestue pga. infektioner. Studiet vil også skabe viden om hyppigheden af specifikke infektioner og allergier.

Der vil blive taget prøver, der dokumenterer, hvordan mælkesyrebakterierne påvirker børnenes immunsystem, tarmflora og mave-tarmsystem. Forældrenes holdning til at give små børn probiotika vil også blive analyseret i fokusgrupper.

-  Hvis det går som vi håber, og denne stamme af probiotika viser sig at kunne reducere antallet af infektioner hos børn, kan det blive til stor gavn for børn, forældre og samfundet, siger professor Kim Fleischer Michaelsen.

Beløb bevilget af Det Strategiske Forskningsråd: 11.497.415. Samlet beløb inklusiv medfinansiering: 18.926.310 kr.

Kontakt

Professor Per Torp Sangild
Institut for Idræt og Ernæring
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Uniersitet
Tlf. 35 33 26 98

Professor Kim Fleischer Michaelsen
Institut for Idræt og Ernæring
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet
Mobil 24653526

Emner