7. februar 2020

Nysgerrighed får ungerne til at spise blå ost og ansjoser

Madmod

For piger er nysgerrighed den mest afgørende grund til, om de vil smage på mad og for drenge er smagen det, der tæller mest, viser forskning fra Københavns Universitet. Det overrasker forskerne, at genkendelighed betyder relativt lidt for børnenes lyst til at prøve nye fødevarer.

Mange forældre kan nok genkende udfordringen med at få børn til at spise varieret og smage på ny mad.

Derfor har en gruppe forskere fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet undersøgt, hvad 10-13-årige børn selv angiver som årsager til at til- eller fravælge forskellig slags mad. I studiet præsenterede forskerne børnene for en række forskellige madvarer, som var helt eller delvist fremmede for dem. Det var fx blå ost, ananaskirsebær, ansjoser og syltede græskar.

Resultaterne viser, at nysgerrighed er den faktor, som flest af de adspurgte piger udpeger som vigtig for, om de takker ja eller nej til at forsøge sig med nye madvarer og retter. Det gælder således 66 pct. af de adspurgte piger og 48 pct. af de adspurgte drenge.

”Det er overraskende, fordi dette er en af de første undersøgelser, der peger på nysgerrighed som vigtig for om børn er villige til at smage nye fødevarer. Samtidig peger det her på, at genkendelighed ikke er så vigtigt, som man måske skulle tro. Børn vil faktisk gerne udfordres,” siger Annemarie Olsen, der er lektor i fødevarevidenskab på Københavns Universitet og hovedansvarlig for forskningsprojektet.

Væk nysgerrigheden ved at røre ved maden

Ifølge Rikke Højer, der er ph.d.-studerende ved Københavns Universitet og medvejleder på projektet, kan man bruge netop børns nysgerrighed til at overkomme barrierer med mad, som fx den anderledes konsistens eller den mærkelige lugt.

”Børn har en naturlig lyst til at opdage og udforske, de har en nysgerrighed, som forsvinder, når de bliver voksne. Derfor opfordrer jeg altid til, at børn får lov til at udforske maden, ved fx at røre ved den, så deres sanser bliver udfordrede. Så er der meget bedre mulighed for, at de vil spise maden, ” siger Rikke Højer og understreger, at forældre også skal tænke over ikke at presse børn til at spise mad med gode argumenter om, at det smager godt eller er sundt.


”Bare bliv ved med at stille maden på bordet, en eller anden dag skal de nok finde nysgerrigheden frem. Du kan også aktivt lave tiltag, der kan pirre børns nysgerrighed for på den måde at gøre dem mere interesserede i at smage maden. Det kan for eksempel være i forhold til at servere det eller præsentere maden på en sjov måde,” siger Annemarie Olsen.

Udseende og tekstur er også vigtigt

I studiet undersøgte forskerne også en række andre faktorer for af afvise eller godtage mad. Her viste det sig, at madens udseende og tekstur også var andre vigtige grunde for børnene, hvor 32 pct. af drengene og 43 pct. af pigerne angav, at det var de forskellige fremmede fødevarers tekstur, der afgjorde, om de kunne lide maden.


”Børn kan ikke lide den der ”mooshi feeling”, så hvis maden er svampet eller blød, er det i høj grad et argument for at afvise maden. Der er et lidt højere antal piger end drenge, der reagerer på det,” siger Julia Sick, der lavede undersøgelsen i sin tid på Københavns Universitet og nu er ph.d.-studerende ved Firenze Universitet.

Andre grunde som lugt, sundhed eller tidligere erfaring var for færre børn afgørende for, om de kunne lide maden eller ville smage på den.