19. november 2020

Mikroorganismer i sengen kan måske gavne børns sundhed

mikrobiologi

I det største studie af sin slags har forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med Dansk BørneAstma Center ved Herlev og Gentofte Hospital fundet en sammenhæng mellem de mikroorganismer, der lever i støvet i børns senge og barnets egne bakterier. Sammenhængen antyder, at mikroorganismerne kan mindske barnets risiko for at udvikle astma, allergi og autoimmune sygdomme senere hen.

Hund og baby
Fra tidligere studier ved forskerne også, at er der dyr i hjemmet, ældre søskende og bor man på landet, så er der også mindre risiko for at udvikle autoimmune sygdomme. Foto: Getty

Usynligt for det menneskelige øje vrimler vores senge med mikrobielt liv. Det er liv, som særligt i den tidlige barndom, kan påvirke, hvor kroppens iboende mikroorganismer udvikler sig, og dermed også hvor modstandsdygtige, vi bliver over for forskellige sygdomme.

For at undersøge den påvirkning nærmere har forskere fra Biologisk Institut på Københavns Universitet og Dansk BørneAstma Center i det største studie af sin slags analyseret støvprøver fra sengene hos 577 spædbørn og sammenlignet dem med luftvejsprøver fra 542 børn.

Målet var at se, hvilke miljøfaktorer der påvirkede sammensætningen af mikroorganismer i støvet og om der var en sammenhæng imellem de mikroorganismer, der lever i sengen, og børnenes egne bakterier i luftvejene.

"Vi kan se en korrelation mellem de bakterier, vi finder i sengene, og dem vi finder hos børnene. Det er ikke de samme bakterier, men det er en interessant opdagelse, som antyder, at bakterierne påvirker hinanden, og det kan vise sig at have indflydelse på at mindske risikoen for bl.a. astma og allergi senere hen," siger professor Søren J. Sørensen fra Biologisk Institut.

Sengetøjet skal måske ikke skiftes hele tiden

Videnskaben ved nemlig allerede, at en høj mangfoldighed af mikroorganismer i vores hjem er god for udviklingen af børns modstandsdygtighed over for forskellige sygdomme og allergier. Og her kan sengen være en central opsamler af bakterier, mikroskopiske svampe og andet mikroliv.

"Vi ved jo udmærket godt, at de mikroorganismer, der lever i os, er vigtige for vores sundhed - fx for astma og allergi, men også for folkesygdomme som diabetes II og fedme. Men for, at vi kan blive bedre til at behandle de her sygdomme, har vi brug for at vide, hvad det er, der tidligt i livet former vores mikroorganismer. Og her ser det altså ud til, at sengen spiller en rolle," siger Søren J. Sørensen og tilføjer:

"Sengens mikroorganismer er jo påvirket af omgivelserne i hjemmet, og det er den høje diversitet af bakterier, der er gavnlig. Så det simple budskab er, at man måske skal lade være med at gå og skifte sengetøj hele tiden, men det skal vi undersøge nærmere for kunne sige med sikkerhed."

Godt med landlige omgivelser, kæledyr og ældre søskende

I støvet fra de ca. seks måneder gamle spædbørns senge fandt forskerne i alt 930 forskellige typer af bakterier og svampe. Og hvor rigt støvet var på bakterier afhang i høj grad af hvilken type hjem, prøven blev taget fra.

Forskerne undersøgte nemlig både boliger i landlige omgivelser og i byerne. Og her havde huse i landlige omgivelser en signifikant større bakterierigdom sammenlignet med lejligheder inde i byen.

"Vi ved fra tidligere studier at folk, der bor i byer, har en mindre diverse tarmflora end folk som lever under mere landlige omgivelser og dette bliver typisk tilskrevet, at man opholder sig mere udendørs og har mere kontakt med natur. Men vores studier viser altså at ændringer i bakteriefloraen i sengestøv kan være en vigtig årsag til denne forskel," siger Søren J. Sørensen.

Fra tidligere studier ved forskerne også, at er der dyr i hjemmet, ældre søskende og bor man på landet, så er der også mindre risiko for at udvikle autoimmune sygdomme.

Næste skridt for forskerne er at undersøge om de forskelle i bakterieflora i sengestøv også kan relateres direkte til udvikling at sygdomme som fx allergi og astma.

Forskningen er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Microbiome Journal 

Fakta:

  • I alt 930 forskellige bakterietyper blev fundet i sengene
  • Støv fra senge hos i alt 577 spædbørn blev undersøgt sammen med luftvejsprøver fra 542 børn
  • Børnene i studiet var omkring seks måneder gamle
  • søge den påvirkning nærmere har forskere fra Biologisk Institut på Københavns Universitet og Dansk BørneAstma Center

Emner