11. november 2020

En forstyrret tarmflora er en af årsagerne til astma hos kejsersnitbørn

mikrobiologi

Det er nu for første gang påvist, at astma hos børn født ved kejsersnit hænger sammen med en tidlig forstyrrelse i tarmfloraen. Forskningen, som bl.a. er udført af Dansk BørneAstma Center og Københavns Universitet, viser også, at tarmfloraens tilstand omkring 1-års-alderen er afgørende for risikoen for at få børneastma. Den nye viden åbner op for, at man kan forebygge sygdommen gennem et tilskud af probiotika.

Dekorativt billede
Foto: Getty Images

Det har i en årrække været kendt, at børn født ved kejsersnit har en forhøjet risiko for at udvikle astma sammenlignet med børn født vaginalt. Det har ligeledes være kendt, at sammensætningen af tarmbakterier er anderledes tidligt i livet hos kejsersnitbørn. Men at de to ting hænger sammen, har ikke været påvist før nu.

”Nu ved vi, at en forstyrrelse i bakteriefloraen er en af årsagerne til, at børn født ved kejsersnit udvikler børneastma, og vi har fundet den håndfuld bakterier, som gør udslaget,” siger professor Søren J. Sørensen fra Biologisk Institut på Københavns Universitet.

Hans forskergruppe har sammen med bl.a. Dansk BørneAstma Center, som studiet er anført af, analyseret, hvilke effekter fødselsmetoden har haft på mikrobiomet – populært kaldet tarmfloraen - hos 700 danske børn. De har derudover undersøgt, hvorvidt der er en korrelation mellem en forstyrret tarmflora som følge af kejsersnit og udviklingen af astma. Forskerne har undersøgt afføringsprøver fra børnene på flere tidspunkter i løbet af deres første leveår. Studiet er netop publiceret i tidsskriftet Science Translational Medicine.

1-års alderen er en vigtig skillelinje

Ved en vaginal fødsel får barnet sine første bakterier fra moderens fødselskanal og fra afføring og andet, der typisk er til stede ved fødslen. Ved kejsersnit, derimod, udsættes barnet ikke for disse bakterier og er derfor ”bagud” i opbygningen af sin tarmflora. Studiet viser også som noget nyt, at 1-års-alderen her er en afgørende skillelinje.

”Børnene får altså en meget forskellig start. Hos de fleste børn født ved kejsersnit når tarmfloraen at rette sig op i løbet af det første leveår, når barnet udsættes for forskellige ydre miljøpåvirkninger som for eksempel ældre søskende i hjemmet. Men for en gruppe af børnene sker det ikke, inden de runder et år. I de tilfælde næsten tredobles deres risiko for at få astma,” forklarer Jakob Stokholm, læge og seniorforsker ved Dansk BørneAstma Center ved Herlev og Gentofte Hospital.

Han tilføjer:

“Selv hvis et barn født ved kejsersnit har en meget forstyrret tarmflora helt tidligt, fører det ikke nødvendigvis til en forhøjet risiko for astma, hvis blot tarmfloraen når at komme sig tilstrækkeligt inden 1-års-alderen.”

Probiotika kan måske forebygge astma

Ud af de flere hundrede bakterier, der findes i tarmen på et barn, er det lykkedes forskerne at identificere de 5-10 bakterier, som lader til at være dem, børnene mangler, og som muligvis er skyld i forstyrrelsen. Næste skridt er at undersøge de identificerede bakterietyper nærmere og derefter lave behandlingsforsøg på mus med en cocktail af netop denne slags bakterier.

”Det er meget opmuntrende, at den nye viden tyder på, at man kan forebygge sygdommen ved at rette op på tarmfloraen. Det kan man på længere sigt sandsynligvis gøre simpelthen ved at give børnene et probiotika-produkt, der indeholder de bakterier, som deres tarmflora mangler, inden de fylder et år,” slutter Søren J. Sørensen.

Emner