12. februar 2019

Smeltende indlandsis fører sand for milliarder med sig

Klima

Ny forskning viser, at den fortsat stigende afsmeltning fra Grønlands indlandsis fører til enorme sandaflejringer langs den grønlandske kyst. Og de aflejringer skaber en stor indkomstmulighed for landet, der kæmper med en skrøbelig økonomi.

De globale sandreserver er snart opbrugte, og urbanisering og massive forbedringer af infrastrukturen rundt omkring i verden øger efterspørgslen på sand. Derfor forventes det, at de globale sandpriser ryger i vejret. I Grønland bliver der til gengæld mere og mere sand i takt med at klimaforandringerne får Indlandsisen til at smelte hurtigere.

“Vores forskning har tidligere vist, at den hastigt smeltende indlandsis leverer enorme mængder sediment til Grønlands kyster. Faktisk kommer ca. 8% af verdens samlede mængde sand, der bliver udvasket i verdenshavene , fra Grønland. Og med en fortsat global opvarmning må vi forvente, at dette tal stiger,” siger Ph.d. fra Københavns Universitet Mette Bendixen, som lige nu er tilknyttet University of Colorado i USA som Postdoc.

Hun og en række andre arktiske forskere, der har beskæftiget sig med sandaflejringer i Grønland, peger nu på muligheden for at etablere en sandindustri i Grønland. Den mulighed diskuterer de i en artikel i tidsskriftet Nature Sustainability, som netop er blevet publiceret.

Knap 8% af verdens samlede mængde sand i havene stammer fra Grønland.
Foto: Nicolaj Krog Larsen

Grønlandsk sand er milliarder værd på verdensmarkedet

Mængden af sand langs de grønlandske kyster  har en årlig markedsværdi på cirka 14.5 milliarder kroner. Det svarer til mere end halvdelen af landets bruttonationalprodukt. Hvis de globale sandpriser stiger som forventet, vil denne værdi fordobles inden for de næste 25 år.

“Vi ser en hidtil ukendt økonomisk mulighed, der er forårsaget af klimaforandringerne. Global opvarmning bringer traditionelt set et utal af udfordringer med sig for det arktiske folk, men her ser vi for en gang skyld en mulighed for at udnytte forandringerne til en fordel. Så længe klimaet bliver varmere, vil Indlandsisen fortsætte med at pumpe enorme mængder sand ud til kysterne” siger Lektor Aart Kroon fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, som er medforfatter til artiklen.

Sandindustri kræver tæt samarbejde med det grønlandske folk

Sandindvinding i Grønland er dog kontroversielt, da det vil påvirke et på mange måder uberørt arktisk landskab. Hvis man skal indvinde sand, kræver det en detaljeret forståelse af de miljømæssige konsekvenser, som det vil have på det grønlandske landskab, og etableringen af en sandindustri skal ske i tæt samarbejde med det grønlandske folk. Langt størstedelen af sandet ender i få enorme flodudmundinger i den sydvestlige del af Grønland, og nationale implementeringsplaner er essentielle, hvis indvindingen skal komme hele landet til gode.

“Hvis Grønland skal drage nytte af sandeksport, skal vi skabe opmærksomhed omkring denne ressource både lokalt og globalt. Det grønlandske folk skal være en del af det. Grønland har en stringent naturressource-lovgivning, og myndigheder og industrien skal samarbejde om at minimere potentielle negative indvirkninger på miljøet” siger Minik Rosing, professor fra Københavns Universitet.

Forskningsprojektet er finansieret af Carlsbergfondet.

Emner