18. november 2019

Forskning i insekters væskebalance, sociale bakterier og Afrikas ukendte kulstoflagre belønnes af fond

Bevillinger

Danmarks Frie Forskningsfond booster tre fremragende, yngre forskere med originale idéer og stærke lederevner fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. De modtager tilsammen over 12 millioner kroner til at forfølge deres banebrydende forskning, som skal undersøge insekters unikke væskebalance og Afrikas ukendte kulstoflagre.  

Danmarks Frie Forskningsfond har peget på de allerdygtigste, yngre forskere med vægt på banebrydende idéer og lederambitioner i top til gavn for Danmarks fremtid.

Tre af dem kommer fra SCIENCE. Lektor Kenneth Agerlin Halberg fra Biologisk Institut, adjunkt Martin Stefan Brandt fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og postdoc Sandra Breum Andersen, der i forbindelse med bevillingen flytter fra SUND til Biologisk Institut, modtager hver en Sapere Aude bevilling på over seks millioner kroner.

Hemmeligheden bag insekternes væskebalance

Evnen til at regulere og opretholde salt- og vandbalance er essentielt for alt liv. Dette er særligt vigtigt hos insekter, den mest artsrige dyregruppe på jorden, da insekterne lever i konstant fare for at udtørre på grund af deres relativt store overflade i forhold til rumfanget. Dog er mekanismerne bag insekternes unikke væskebalance totalt ukendte.

Kenneth Agerlin Halberg fra Biologisk Institut vil kombinere de nyeste metoder inden for bl.a. genetik og mikroskopi for at finde viden om de molekylære og cellulære mekanismer, der er ansvarlige for kontrollen af insekternes salt- og væskebalance.  

“At modtage bevillingen er en stor ære og en fremragende mulighed for at accelerere min forskningskarriere. Bevillingen giver mig de nødvendige ressourcer til at forfølge nogle af de mest fundamentale og ubesvarede spørgsmål indenfor neuroendokrinologi og fysiologi," siger Kenneth Halberg. 

Denne viden er vigtig, da den kan bane vejen for udviklingen af mere målrettede og specifikke pesticider, der ikke blot kan skåne nødvendige insekter, såsom bier, men også vise sig mere skånsomme over for både mennesker og miljø.

Afrikas ukendte kulstoflagre

En stor del af Afrikas træer findes uden for egentlige skove i landlige og bynære områder. Disse træer spiller en væsentlig rolle for mennesker og dyr og de udgør et væsentligt, men relativt ukendt kulstoflager.

Martin Stefan Brandt vil benytte kunstig intelligens til at analysere meget store mængder af satellitdata med høj rumlig opløsning til at kortlægge individuelle træer og buske uden for skove i Afrika og beskrive de enkelte træers fysiske karakteristika.

"Takket være bevillingen kan jeg bygge videre på min forskning ved at ansætte folk og købe det udstyr, jeg behøver for at krydse den næste forskningsmæssige barriere,” siger Martin Stefan Brandt.

Projektet vil bl.a. undersøge, hvad forekomsten af træer og buske betyder for befolkningens helbredstilstand. Resultaterne vil blive offentligt tilgængelige i form af en database indeholdende data på milliarder af individuelle træer og buske. Databasen forventes at ville ændre vores forståelse af træers roller, især i Afrikas tørre områder, og som vil kunne danne basis for overvågning af udviklingen i trædækket og for nationale politikker og planlægning.

Betydningen af bakteriers sociale liv

Tilsyneladende simple bakterier kan have overraskende komplekse sociale liv, hvor de samarbejder og konkurrerer indenfor deres egen art eller med andre arter. Når sådanne interaktioner foregår i en menneskekrop kan de være af afgørende betydning for vores helbred.

For at forstå konsekvenserne af disse samspil kan man med fordel kombinere en evolutionsbiologisk og en klinisk tilgang. Sandra Breum Andersen vil i sit forskningsprojekt tage udgangspunkt i mavebakterien Helicobacter pylori og med museforsøg teste om mikrobielle interaktioner, H. pylori i mellem i maven, og med andre bakterier i tarmene, kan påvirke værtens helbred.

Læs mere på Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside