30. juli 2019

Flere studerende inden for naturvidenskab på Københavns Universitet

OPTAG 2019

Københavns Universitet har i år optaget 9 procent flere studerende på de naturvidenskabelige uddannelser.

Til efteråret byder Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) ved Københavns Universitet velkommen til flere studerende på bacheloruddannelser inden for IT-området og bacheloruddannelser, som har et særligt grønt fokus.

”Vi har i år optaget 9 procent flere studerende på vores uddannelser særligt inden for IT-området og på uddannelser, som kan bidrage til den grønne omstilling. Det synes vi er en rigtig god nyhed,” siger Grete Bertelsen, prodekan for uddannelse på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Stigningen inden for IT-uddannelser skyldes først og fremmest, at der er oprettet to nye bacheloruddannelser i Datalogi-økonomi og i Machine learning og datavidenskab. Begge uddannelser kan melde alt udsolgt.

”Virksomhederne efterspørger uddannelse af flere IT-specialister. Det kan vi i høj grad bidrage til med de to nye uddannelser, der har fået en særdeles flot start, ” siger prodekanen.

Også flere 'grønne' studerende

Også adskillige af de SCIENCE-uddannelser, som har fokus på bæredygtighed, har i år oplevet en større tilgang. Det er først og fremmest BA-uddannelserne biologi-bioteknologi, naturressourcer, geografi og geoinformatik, landskabsarkitektur samt skov- og landskabsingeniør, der alle har øget antallet af nye studerende i forhold til 2018.

”Det tyder på, at de unge er begyndt at tænke mere i grønne baner, når det gælder uddannelse. Og så er vi på Københavns Universitet glade for, at vi har noget at tilbyde dem. Det er kandidaterne fra disse uddannelser, som om få år skal ud at udvikle bæredygtige løsninger på de store samfundsudfordringer, vi står overfor,” lyder det fra Grete Bertelsen.

Især på biologi-bioteknologi-uddannelsen er der sket et stort hop opad. Her er der tilbudt studiepladser til 33 procent flere studerende end sidste år.

På naturressourcer er der godt 15 procent flere studerende i forhold til i 2018. Også på geografi og geoinformatik, landskabsarkitektur og på skov- og landskabsingeniør-uddannelsen er optaget større end i 2018.

På trods af det større optag er der dog stadig enkelte ledige pladser på bl.a. biologi-bioteknologi, naturressourcer og landskabsarkitektur. Se mere her.