Mikroorganismer

Gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner kan bestille kulturer af mikroorganismer til brug i undervisningen. Kulturerne podes i petriskåle og sendes med post. Der må regnes med en uges ekspeditionstid. Bestillingen sker via en bestillingsformular, som kan downloades her:

Bestillingsliste til mikroorganismer