Mad til Milliarder

Bogen "Mad til Milliarder" handler om global fødevareforsyning, planteproduktion, jordens frugtbarhed og bæredygtighed.

Kapitlerne Mere mad til Milliarder af mennesker, Plantenæringsstoffer og jordens frugtbarhed, Økologiske og konventionelle dyrkningssystemer, Kvælstof – i luften, på land og til vands, Forfor – fremtidens guld, Sunde fødevarer giver sunde mennesker, kan læses uafhængigt af hinanden. Bogen klæder læseren på til at komme med svar på spørgsmålet: Hvordan kan jordbruget producere nok fødevarer til en globalt voksende befolkning?

Herunder kan bogen downloades i pdf-format. Desuden kan de enkelte figurer og tabeller hentes enkeltvis i png-format.

Til bogen Mad til Milliarder hører også en øvelse under gymnasiebesøgsordningen.

Hele bogen Mad til Milliarder

Download bogen som pdf-fil optimeret til iPad (15,6 MB)
Download figurer og tabeller fra bogen