Bøger til undervisningsbrug i gymnasiet


GeoScience - en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet

Forsiden af bogen GeoScience

April 2013, 132 sider

GeoScience er en fællesudgivelse fra Københavns Universitet, GEUS og Aarhus Universitet, der alle er parter i Geocenter Danmark. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, og de giver en introduktion til centrale temaer inden for geologi, naturgeografi , kulturgeografi og biologi både i Danmark og i resten af verden.

Bogen kan downloades i pdf-format enten samlet eller hvert kapitel for sig.


Bioteknologisk forskning - en inspirationsbog til naturvidenskabelig undervisning på gymnasier

Forsiden af bogen Bioteknologisk forskning

April 2013, 144 sider

Bogen handler om aktuel forskning inden for blandt andet stamceller, DNA, nanoscience, fødevarer, livsstilsmedicin og meget mere. Bogen gennemgår forskellige bioteknologiske emner og fremhæver de tilknyttede videnskabsgrenes betydning for individer og samfund. I kapitlerne diskuteres også aktuelle miljø- og sundhedsmæssige problemstillinger.

Bogen kan downloades som pdf-fil enten samlet eller hvert kapitel for sig.


Mad til Milliarder

Forsiden af bogen Mad til Milliarder

Udgivet 2011, 102 sider

Bogen "Mad til Milliarder" handler om global fødevareforsyning, planteproduktion, jordfrugtbarhed, bæredygtighed og meget mere.
"Mad til Milliarder" henvender sig til gymnasiets biologi A undervisning, samt naturgeografi og samfundsfag.

Bogen kan downloades i pdf-format og alle figurer og tabeller kan hentes separat til brug i undervisningen.