2. august 2014

Plan(t)er for fremtiden

Glucosinolater er naturstoffer, der laves af planter som raps, kål og broccoli.

Planterne bruger deres glucosinolater som forsvar mod insekter og mikroorganismer, men de er også relevante for mennesker, på grund af deres kræftforebyggende egenskaber. Desuden har de potentiale som biologiske pesticider.

Med udgangspunkt i egne og andres eksempler vil Barbara Ann Halkier fortælle om plantebioteknologiens muligheder.

Foredragsholder: Professor Barbara Ann Halkier, Institut for Plante- og Miljøvidenskab