Er der gift i vand?

Øvelsen udføres af selv af læreren og klassen hjemme på gymnasiet.

Nødvendigt faglige forudsætninger:

Højtniveau

Især relevant for fagene:

Teknikfag: proces, levnedsmiddel og sundhed
Biologi
Kemi

Varighed:

Den ideelle øvelse er på ca. 2 timer

Maksimum antal studerende:

25

Øvelsens formål:

At teste giftigheden af forskellige husholdningskemikalier overfor krebsdyret Artemia salina

–Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier?

Øvelsens udførsel: Beskrevet i vejledningen
Litteraturforslag til projekter og opgaver:

Find avis-artikler, der omhandler ”gift”. Det kan være pesticider i grundvand, fødevarer eller i miljøet, tilsætningsstoffer til fødevarer etc. Af fagligt læsestof kan Poul Bjerregårds bog ”Økotoksikologi” anbefales eller andre fagbøger der omhandler emnet, afhængigt om klassens fokus er på human-toksikologi, økotoksikologi, eller på bestemte stof-grupper som f.eks. pesticider, hormonforstyrrende stoffer el.lig.