Et hav af forandringer

En tværfagligøvelse for 7.-9. klasse i fagene kemi, fysik og biologi.

Dette forløb udforsker livet i havet under klimaforandringer. I dag kender næsten alle til ordet klimaforandringer, og mange ved at udledning af drivhusgasser er med til at forårsage den globale opvarmning, der truer de fremtidige leveforhold for mange landlevende organismer. Men hvad sker der egentlig, hvis vi vender blikket væk fra land og ud mod havet?

  

Besøget

Selve besøget i Skoletjenesten på Frederiksberg Campus består af en kort introduktion, 2 moduler adskilt af en pause med praktiske aktiviteter, der adresserer temaets indhold og problemstillinger, og til sidst en opsummering og afrunding til hvad I kan arbejde videre med hjemme på skolen.

Besøget varer cirka 2½ time.

  

Under besøget

Gennem praktiske eksperimenter får eleverne lov til selv at undersøge, hvordan den øgede mængde atmosfærisk CO2 og den stigende temperatur kan påvirke havmiljøet og de store og små organismer der lever her.

Vi diskuterer hvordan organismerne er tilpasset til deres miljø, og hvorfor hurtige miljøændringer kan have store konsekvenser for enkelte arter, og nogle gange hele økosystemer.

Eleverne skal arbejde med den naturvidenskabelige metode og modellering som redskaber til at besvare naturvidenskabelige spørgsmål om komplekse systemer som f.eks. et økosystem i havet.

  

Eleverne vil under besøget beskæftige sig med…

Faglige elementer:

  • Klimaforandringer
  • Kulstofkredsløbet
  • Kemisk ligevægt
  • Forsuring
  • Temperatur og ilt
  • Tilpasning
  • Økosystemer
  • Den naturvidenskabelige metode

  

Efter besøget

Vi anbefaler generelt, at der afsættes tid til at efterbehandle oplevelser, opgaver og diskussioner hjemme på skolen, da det giver et markant bedre udbytte for eleverne. Undersøgelser viser, at elevens udbytte af et besøg bliver markant større, hvis der sættes tid af til at efterbehandle oplevelser og diskussioner, hjemme på skolen. Vi håber derfor, at I vil tage jer tid til at snakke øvelsens resultater igennem og følge op på eventuelle spørgsmål eleverne måtte have.

Forberedelsesmateriale 

Inden besøget i Skoletjenesten anbefaler vi, at du og dine elever har læst dette dokument og set nedenstående video for at være  så godt forberedt til undervisningen som muligt.