12. juli 2016

Verdens byggesten

I dette oplæg lærer eleverne om de forskellige grundstoffer og atomets grundlæggende opbygning. Der udvindes grundstoffer fra dagligdagsting, som undersøges. Der vises eksplosive og farvestrålende eksempler på, hvordan grundstofferne kan reagere under dannelsen af molekyler.
 

Inden besøget
Når Skoletjenesten besøger jeres skole, overtager vores formidlere undervisningen for et par timer. For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At en lærer er til stede under undervisningen
 • At eleverne har gennemgået generel læren om atomer, arbejdet med det periodiske system og hvordan elektroner kan deles, afgis og optages.
 • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet. I dette tilfælde tavle, kridt, en håndvask og eventuelt molekylebyggesæt til de større klasser
 • At eleverne har navneskilte på for at lette kommunikationen
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget
 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejde

Dette forløb skal foregå i et faglokale - kemi/fysik/natur og teknik. Er dette ikke muligt, skal lokalet som minimum have en håndvask. 

Besøget
Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg, lege og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er, at børnene har det sjovt, og selv får "fingrene i suppen".

Vi kommer ofte med emner, som er nye for eleverne, og vi giver os derfor tid til at gennemgå de bagvedliggende teorier for emnet. Vi lægger vægt på, at besøgene ikke er shows, men at eleverne udfordres fagligt i løbet af dagen.

Forløbet om Verdens byggesten vil overordnet komme igennem følgende emner:

 • Vand i glas: Eleverne finder ud af hvad vand består af. Eleverne udfordres til at finde ud af størrelsesorden af vandmolekyler i et glas vand. Der forklares at atomer er det mindste i verden.
 • Forskellige atomer: Eleverne lærer hvor mange atomer der findes i alt:. De får en kort introduktion af det periodiske system. De bliver spurgt om hvilke grundstoffer de kender til og hvad deres forkortelser er
 • Hands-on med det periodiske system og opsamling på tavlen: Eleverne får udleveret forskellige grundstoffer sammen med et periodisk system. Nogle af dem skal dog først fremstilles.
 • Opgaven til eleverne er: Find de udleverede stoffer i det periodiske system og noter deres kemiske navne og atomnummer. Derudover: sorter grundstofferne efter hvilke der vejer mest i forhold til hvad de fylder = massefylde. Kom frem til følgende: Stoffernes massefylde stiger med atomnummeret i det periodiske system
 • Farlige atomer: Eleverne spørges ind til om de kender farlige atomer
 • Atomernes opbygning: (evt. udelades i de allermindste klasser) Eleverne introduceres til Bohrs atommodel
 • Molekylers opbygning: Eleverne spørges ind til om de kender nogle molekyler.
 • Reaktioner: Eleverne ser et par eksempler på reaktioner, hvor der er blevet dannet molekyler ud fra grundstoffer. Reaktionsligninger gennemgås og eleverne forklares at det primært er elektronerne der laver noget når en reaktion finder sted
 • Rystekolbe: Eksempel på en reaktion hvor oxygens evne til at tiltrække elektroner visualiseres.


Følgende praktiske forsøg vil blive gennemgået

 • Dødens pølse
 • Brintballon
 • Rystekolbe
 • Eddikeraket
 • Afbrænding af ståluld
 • Den svævende gulerod
 • SkumpølsenEfter besøget
Vi stræber efter at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af kemiens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Efter besøget opfordrer vi derfor at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.
Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtig for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.

Emner