12. juli 2016

Mikrobiologi: Den usynlige verden

Oplægget gør op med den traditionelle forestilling om bakterien som ”den onde” og svampen som en paddehat lignende ting, der kun kan anvendes som spise. Svampe bruges bl.a. også til fremstilling af medicin, alkohol, brød mm.

Under oplægget får eleverne mulighed for selv at lege forskere med plastikhandsker og petriskåle. Opgaven går ud på at ”fange” og dyrke deres egne bakterie- og svampekolonier.

Inden besøget

Når Cirkus Naturligvis besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for et par timer.
For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At en lærer er til stede under undervisningen
 • At lærerne har gennemgået nogle grundbegreber om emnet, se forberedelsesmateriale
 • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet, i dette tilfælde: Tavle, kridt og et lærred til powerpoint
 • At eleverne har navneskilte på for at lette kommunikationen
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget
 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejde

Hent forberedelsesmateriale her. 

Besøget
Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg, lege og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er, at eleverne har det sjovt, og selv får "fingrene i suppen".

Vi kommer ofte med emner som er nye for eleverne, og vi giver os derfor tid til at gennemgå de bagvedliggende teorier for emnet. Vi lægger vægt på, at besøgene ikke er shows, men at eleverne udfordres fagligt i løbet af dagen.

Forløbet om bakterier og svampe vil overordnet komme igennem følgende emner:

 • Introduktion til biologi
 • De gode og de onde bakterier
 • Øvelse: Dyrk din egen bakteriekultur
 • Hvad er en svamp? og hvilke typer findes der?
 • Anvendelsesmuligheder for svampe og bakterier

Følgende praktiske forsøg vil blive gennemgået:

 • Dyrk din egen bakteriekultur

Efter besøget
Vi stræber efter, at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af biologiens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Efter besøget opfordrer vi derfor at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.

Hent efterbehandlingsmateriale her. 

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.