31. oktober 2018

Lys og lyd

I dette forløb kommer eleverne til at arbejde med forskellige fænomener indenfor lys og lyd.

Lys og lyd er en stor del af vores hverdag og begge dele kan beskrives ved hjælp af bølger. Dog er lys og lyd vidt forskellige former for bølger. Eleverne får i dette forløb mulighed for at undersøge, afprøve og komme med forklaringer på emner som:

 • UV-lys,
 • Infrarødt lys,
 • Synligt lys,
 • Lydfrekvenser og
 • Kommunikation

I forløbet lægger vi vægt på, at eleverne selv undersøger forskellige problemstillinger indenfor lys og lyd ved at benytte naturvidenskabelige metoder.

Inden besøget:

Når Cirkus Naturligvis besøger din skole, har vi alle de nødvendige materialer med til forsøgene, og faciliterer naturfagsundervisningen i nogle timer. For at få mest muligt ud af besøget betyder det meget for os, at eleverne ved, at vi kommer på besøg, og hvilke temaer de skal arbejde med.

Når vi kommer på besøg er det vigtigt for os,

 • at der er en lærer er til stede under undervisningen og hjælper til, da I kender eleverne bedst
 • at der er et smartboard eller andre muligheder for at vise en Power Point.
 • at lærerne i deltager aktivt under gruppearbejdet. Der er små kort med hjælpespørgsmål, hvor det også vil fremgå hvad vi ønsker eleverne opnår af erkendelser. Vi er der selvfølgelig også til at svare på spørgsmål. 

Som forberedelse til besøget skal eleverne se denne teaser: 

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, MarkedsføringUnder besøget:

I dette oplæg skal eleverne selv ud og arbejde. Formålet er, at eleverne skaffer sig viden, og får lov til at udføre forsøgene, undre sig og komme med svar på de forskellige fænomener.

Oplægget vil foregå således:

 • Introduktion til emnet Lys og Lyd
 • Gruppearbejde for eleverne i fem forskellige grupper med fem forskellige emner
 • Nye grupper dannes med elever fra de andre grupper. Her skal eleverne forklare hvad for nogle forsøg de har lavet, og hvad de har fundet ud af.
 • Opsamling og afrunding af emnet Lys og Lyd med forsøg demonstreret af os.

Vi starter med en kort introduktion til emnet, og derefter skal eleverne selv i gang. De bliver delt op i 5 grupper, og hver gruppe får en kasse med et emne, der omhandler noget indenfor lys og lyd. Eleverne får så tid til at gå i dybden med emnet ved at lave forsøg og svare på spørgsmål. Alle elever skal følge godt med, for når de er færdige med at lave forsøg, skal de ud i nye grupper, hvor de skal forklare, hvilke ting de har undersøgt og fundet ud af. Til sidst vil vi lave en opsummering af lys og lyd, hvor vi vil snakke om forskelle og ligheder mellem de to fænomener.

Kompetencemål:

 • Eleven kan undersøge en given problemstilling om et naturvidenskabeligt emne vha. forsøg.
 • Eleven kan anvende forsøgsresultater til at forklare naturfænomener videre til andre.
 • Eleverne vil kunne undre sig over og diskutere, hvad forsøgsresultaterne betyder for os her på jorden.

Færdigheds og vidensmål:

 • Eleven har viden om at lys og lyd er bølger men dog vidt forskellige fænomener.
 • Eleven har viden om et bestemt emne indenfor lys og lyd og kan sætte det i sammenhæng med andre kendte fænomener.
 • Elever har viden om bølgelængde, frekvens og energi af bølger.

Læringsmål:
Der vil for hvert emne være forskellige læringsmål.

Læringsmålene for de fem emner er:

Har regnbuen en ende?

 • At forstå at for at lave en regnbue skal der være hvidt lys der går igennem en regndråbe/prisme, hvor lyset bliver brudt op i de forskellige farver.
 • At forstå at hvidt lys består af alle farver
 • At forstå at hvidt lys der går igennem en prisme bliver afbøjet og splittet op i forskellige farver.

Kan du se i mørke? 

 • At forstå at når der udsendes varme bliver der også udsendt infrarødt lys.
 • At forstå at infrarødt lys også kan detekteres i mørke, og derfor kan bruges til at filme varme ting, selvom det er mørkt.
 • At forstå at infrarød stråling kan udnyttes til at se ting, vi ikke kan se med det blotte øje, og ikke kun i mørke.

Kan man se lyd eller høre lys?

 • At forstå at lyde er vibrationer i luften.
 • At afprøve andre former for kommunikation end dem vi kender.
 • At forstå at lyd udbreder sig i luften, mens lys ikke behøver et medie at udbrede sig i.

 Hvorfor skal du bruge solcreme? 

 • At forstå at solen er den største kilde til UV-stråling.
 • At afprøve forskellige cremer for at se hvor godt de stopper UV-lys og finde ud af at solcreme er mere effektivt end almindeligt creme.
 • At finde ud af hvilke materialer, der blokerer for UV-lys og vide hvordan man kan beskytte sig, hvis man har glemt solcremen.

Hvorfor lyder vi forskelligt?

 • At forstå at lyde er vibrationer i luften.
 • At forstå at lyde kan måles i frekvenser og samme frekvenser kan lyde forskelligt.
 • At forstå at der findes lyde, der er højere og lavere end vi mennesker kan høre.

Centrale begreber:
Fysik, bølger, bølgelængde, frekvens og energi.

Efter besøget
Vi stræber efter at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af kemiens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.